بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960027068
نام و نام خانوادگي : مهدی تاج الدین
عنوان پایان نامه : تاثیر محدودیت‌های اجتماعی- نظارتی بر خلاقیت‌های اجرایی در تئاتر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد رایانی مخصوص ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : محدودیت‌های اجتماعی-نظارتی موجود در عرصۀ تئاتر ایران موجب شده تا گاه هنرمندان نتوانند برخی از صحنه‌های موجود در نمایشنامه‌هایشان را به روی صحنه ببرند. صحنه‌هایی جنسی (به آغوش کشیدن، بوسیدن، تجاوز و...) و نیز صحنه‌‌هایی با رویکردِ ایدئولوژیک و یا سیاسی (توهین به خدا، توهین به ادیان و...) از این قبیل موارد هستند. صرف‌نظر از اهمیت دراماتیکِ این قطعات و لحظات، ضرورتِ رعایتِ قوانین در تئاتر ایران موجب شده تا این بخش‌ها حذف شده و یا به نحوی دیگر ارایه شوند. گاه کارگردانان تئاتر پس از حذفِ چنین صحنه‌هایی، سعی می‌کنند تا جایگزینِ مناسبی را بیابند و تأثیر مشابهی را ایجاد نماید. این پژوهش با معطوف شدن بر راه‌کار‌‌های جایگزین و نیز الگوهایی برآمده از خلاقیت کارگردان‌های ایرانی به سببِ محدودیت‌های اجتماعی-نظارتی، معادل‌سازی‌های اجرایی را عیان می‌کند. برخی از این معادل‌سازی‌ها و یا مشابه‌سازی‌ها، توانسته‌اند یک فرصتِ نمایشی و خلاقانه‌ی مناسبی را ایجاد نمایند. پژوهشگر در این پژوهش با استفاده از فیلم‌‌تئاترهای موجود، پس از بررسی متن اصلیِ نمایشنامه‌ها، حذفیاتِ حاصل از محدودیت‌های نظارتی موجود را مشخص و راه‌کارهای جایگزین کارگردان را تحلیل و بررسی خواهد کرد. گام دوم تبیین الگوهای خلاقانه‌ی اجرایی در این زمینه خواهد بود. استفاده از نماد، عناصر شنیداری به جای عناصر دیداری، کارکرد روایت، توانایی‌‌های بازیگر، عناصر نمایشی و زن‌‌پوشی از جمله موارد مورد اشاره خواهند بود.
كلمات كليدي : اجتماعی، نظارتی، خلاقیت‌های اجرایی، تئاتر ، ایران
تاريخ دفاع : 1398-06-17