بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960270589
نام و نام خانوادگي : پرستو حیدری آزاد
عنوان پایان نامه : بازنمایی مفهوم پروپاگاندا در تبلیغات حوزه فرهنگی ،اجتماعی مطبوعات دوره پهلوی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی اصغر ایمان زاده
چكيده : پروپاگاندا(تبلیغات تهییجی) محصول دوران مدرنیته و برآمده از ضروریات و خصوصیات زندگی شهری است که بایستگی و ضرورت آن پابه پای پیشرفت های تکنولوژیکی بشر روندی صعودی داشته است. « تبلیغات یکی از ابزارهای مهم در جهت برقراری ارتباطات محسوب می شود.کارگزاران تبلیغ با استفاده از آن می توانند در جهت ایجاد نگرش و باور و نیازهای جدید در میان مخاطبان بهره مند شوند.تبلیغات از جنبۀ ارتباطی شامل انتقال اطلاعات سازمان یافته در قالب پیام و رسانه است» (دادگران،12،1382). بدون در نظر گرفتن مقوله مهم ارتباط با مخاطب ، پدیدۀ تبلیغات امری تحقق نایافته می نماید.در واقع تبلیغات نوعی برقراری ارتباط از طریق وسایل تبلیغاتی به منظور اقناع دیگران و تغییر آراء ایشان در قبال مسائل گوناگون است.(العوینی،17،1361). اولین برخوردهای جامعه ایرانی با پیشرفت های جامعه غربی ابتدا در دوران صفویه و بعدها به صورت جدی تر در دوره قاجار روی داد.از جمله مهمترین تبعات آشنایی با تجدد غربی پی بردن به عقب ماندگی های وسیع و عمیق در جامعه توسعه نیافته ایران عصر قاجار بود که رویدادهای مهمی چون اصلاحات عباس میرزا، قائم مقام فراهانی و امیرکبیر را در پی داشت . این اصلاحات به تدریج منجر به شکل گیری اگاهی در حال انبساطی میان تحصیل کردگان و نخبگان ایرانی شد که در نهایت به انقلاب مشروطه انجامید. در دوره پهلوی اول و دوم تغییرات بنیادی و پیشرفت های جامعه ایرانی در سطوح مختلف شتاب بیشتری گرفت و در این میان بازار نشر کتاب ، مجلات و مطبوعات رونق بی سابقه ای گرفت. به کارگیری فارغ التحصیلان رشته های هنری در عرصه تبلیغات از یکسو و تاثیرگذاری رشد جهانی تبلیغات رسانه ای در مطبوعات ایرانی از سوی دیگر موجب شد تا حکومت پهلوی در راستای اهداف توسعه گرایانه و مدرن سازی بنیان های جامعه ایرانی ، از پروپاگاندای تبلیغاتی استفاده کند. « پروپاگاندای تبلیغاتی از طریق دستکاری افکار عمومی و سوق دادن افکار به سوی هدف مورد نظر از طریق وسایلی چون زبان ، خط ، تصاویر و با کمک رسانه ها همواره می تواند در تغییر و نفوذ در نگرش و افکار عمومی و متقاعد سازی مخاطبان موثر باشد»(کوئن،389،1376). در تبلیغات استفاده از کلیدهای طلایی چون نفوذ، متقاعدگری ، القاء و اقناع برای تغییر نگارش مخاطبان ضروری به نظر می رسد.(سالیوان،178،1385). بررسی مبحث تبلیغات با توجه به مفهوم افکار عمومی امری ضروری است زیرا که افکار عمومی ضمیر باطنی یک ملت است.افکار عمومی خواسته ها و باورهای پنهان اما مشترکی میان افراد را اشکار می سازد که برای آنها جنبه حساسیت زا دارد.(سووی،2،1350). دراین پژوهش به بررسی مفهوم پروپاگاندا در تبلیغات فرهنگی ،اجتماعی دوره پهلوی پرداخته می شود. پرسش اصلی در این تحقیق : ضرورت پروپاگاندای تبلیغاتی در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی دوره پهلوی ناشی از چه عواملی می باشد؟
كلمات كليدي : پروپاگاندا، حوزه فرهنگی، اجتماعی، مطبوعات دوره، تبلیغات
تاريخ دفاع : 1398-11-02