بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940216544
نام و نام خانوادگي : صدیقه حاجی هاشمی
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی مشکلات و نارسایی های گروه های کاری در سایت های خطوط لوله نفت و گاز و ارائه راهکاری جهت بهبود شرایط و کاهش صدمات اسکلتی عضلانی کارکنان شرکت ملی مهندسی توسعه گاز ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
چكيده : طبق بررسی ها و مطالعات تئوری و نظری این پژوهش پیرامون موضوع نارسایی های ارگونومیک گروه های پست کاری سایت های خطوط لوله های گاز، پی به مشکلات بحرانی وضعیت استقرار بدنی نامناسب و آسیب زای جوشکاران و برشکاران آنها برده شد. طی ارزیابی های مختلف نقطه پررنگ حاد خطر مجموع این پوزیشن ها کشف شد که متعلق است به شرایط سخت و زیان آور در موقعیت طبیعت صعب العبور و محیط تنگ و سخت داخل لوله که اصطلاحا به این نوع وظیفه پست بک ولد کار گفته می شود، که هم از لحاظ وضعیت قرارگیری بدن و هم از جنبه های مختلف دیگر مانند استنشاق گاز و فیوم های شیمیایی، حوادث و اقدامات کنترلی و امداد رسانی و... در وضعیت نامناسبی بسر برده می شود که به علت محدود بودن در مجال پوشش دهی پاسخ این پایان نامه نگنجد و تمرکز بر دو پوزیشن مهم در شرایط تهدید اسکلتی – عضلانی داخل لوله و ارائه راه حل و چاره جویی مختلف در غالب طراحی محصول، خدمات و یا فضا صورت گرفت که در نهایت به تصویب و تایید طرح نهایی کاربردی با جزییات گردید. اهداف این پروژه: ارتقا سطح کیفیت ایمنی – سلامت – بهداشت نیروی انسانی کارگران جوشکار و برشکار، رفع و یا اصلاح و بهبود مشکل و پاسخ به نیاز مورد بررسی، ارائه فرصت های کار و تولیدی که در اختیار حمایتگران سرمایه دار قرار می گیرد، ارتقا و رشد سود کارفرما و افزایش بهره وری و بازدهی کار، تولیدات و کارکنان. سرانجام روند این پروژه با استفاده از تکنیک های طراحی صنعتی و آنالیز های تخصصی منجر به طراحی محصولی جهت وضعیت نشسته در حالت تکیه بر سینه و تکیه بر پشت و ستون فقرات به صورت متغیر با حمایت کامل دو پوزیشن و حمایت نسبی بقیه پوزیشن ها منحصرا فقط در پست های کاری داخل لوله انجامید.
كلمات كليدي : نفت و گاز، صدمات اسکلتی عضلانی، شرکت ملی مهندسی توسعه گاز ایران، خطوط لوله
تاريخ دفاع : 1397-11-10