بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519420
نام و نام خانوادگي : علی بختیار کریم خانی
عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل سوییت شماره 2 باخ و بررسی تفاوت های اجرایی آن در ویلنسل با ویولا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : ساز ویولا سازی با ظاهر شبیه به ویولن و ماهیتی شبیه به ویلنسل همواره بین این دو ساز از لحاظ تکنیکی وتمبرصدا شناور بوده است. اما امروزه این ساز به صورت مستقل، از لحاظ تکنیک نوازندگی بسیار پیشرفته شده است و میتوان آن را در زمره ی سازهای سولیسیتیک قرار داد. با توجه به قطعات محدودی که در گذشته برای این ساز نوشته شده است بعضی از رپرتوارهای ویلنسل و ویولن برای این ساز تنظیم شده است. یکی از مهم ترین آثار ساخته شده برای ویلنسل سوییت های بدون همراه اثر سباستین باخ میباشد و از آنجا که باخ از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی و پدر هارمونی میباشد این قطعات به ظاهر ساده میتواند پیچیدگی های اجرایی بسیاری را به همراه داشته باشد. به همین علت است که این قطعات بارها و بارها با تفسیرهای گوناگون توسط سولیست ها اجرا و منتشر شده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن آنالیز فرمال، ساختار هارمونیک و ملودیک و همچنین بررسی روند موسیقی دوره باروک، سعی بر دستیابی به تفسیری عمیق و اجرایی درست شده است.
كلمات كليدي : تجزیه و تحلیل، باخ، ویلنسل، ویولا
تاريخ دفاع : 1399-03-21