بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950085348
نام و نام خانوادگي : شهرزاد بیاتی
عنوان پایان نامه : بررسی نوفرمالیستی نقاشی‌های کودکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان (سنین 7 تا 12 سال)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کاترین چرخیان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : زهرا چیت ساز ,
چكيده : نقاشی بیان کننده ی احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آن ها می شود، تعادل فکری و روحی به آنها می دهد. از طرفی دیگر تجزیه و تحلیل این نقاشی ها برای والدین و مربیان، امکان شناخت کودک و کمبودهای احتمالی او را فراهم می کند، نقاشی برای کودک فقط یک وسیله برای تجزیه و تحلیل یا توضیح و تشریح موجودات یا اشیاء نیست ، بلکه در عین حال وسیله ای برای بیان زندگی عاطفی اوست. نظریه ها و روش های متعددی در ارتباط با تجزیه و تحلیل آثار نقاشی کودکان وجود دارد و هر شخص به نوبه ی خود و با توجه به مهارت و تجربه و ریشه ی تحصیلاتی خود می تواند نقاشی ها را از جهات مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. من به عنوان یک مربی نقاشی با تحصیلات آکادمیک در حوزه هنرهای تجسمی و تجربه آموزش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدارس ، در طی 15 سال سعی کردم که میزان نوفرمالیستی در نقاشی کودکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان سنین 7 تا 12 سال را به شیوه ی توصیفی و تحلیل مورد بررسی قرار دهم که این خود رهنمود تلاش برای بهبود عملکرد در شیوه مربیگری و تحقیقات و پژوهشهای بعدی برای اینجانب می باشد زیرا دنیای کودکان با تربیت و راهنمایی مربیان متخصص و متعهد روزنه ای برای ایجاد فرداهای روشن است.
كلمات كليدي : نوفرمالیستی، کودکان، نوجوانان، همدان، نقاشی،کانون پرورش فکری
تاريخ دفاع : 1398-11-21