بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900737384
نام و نام خانوادگي : سامان خسروی
عنوان پایان نامه : بررسی متن و نوشتار در ویدیو آرت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : امیراشرف آریانپور ,
امید ابراهیم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حافظ میرآفتابی ,
چكيده : تلاشي در زمينهي تفسير متن در قالب تصوير؛ که نوشتار خواه يک بيت شعر از قرن ششم هجري باشد يا شعاري در زمان معاصر که در قالب ويديو باز آفريني ميشوند و در اين هنگام اثر بينابيني توليد ميشود ميان ادبيات و هنر هاي تجسمي که در زمان شناور است و در اين باز آفريني کدهايي جديد به معنا اضافه ميشوند که در زمان حاضر برداشت پژوهشگر دچار تغييراتي ميشوند. حافظه جمعي مردم ايران بيشتر بر نوشتار استوار است و تصوير در خدمت نوشتار بوده است، و در اين تحقيق سعي بر آن شده از طريق نوشتار ئارد دنياي تصوير شود و با بيننده تعاملي ضمني ايجاد نمايد. تصوير متحرک در ذات خود به دليل فريم هايي متوالي ايجاد روايت ميکنند، و اين مزيت خوبي براي انتخاب رسانه ي ويديو بود.
كلمات كليدي : ویدیو آرت
تاريخ دفاع : 1394-06-25