بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ٩٦٠٢٥٧١٢٠
نام و نام خانوادگي : شایان یزدانشناس جهرم
عنوان پایان نامه : تاثیر پذیری (بازیگر نوجوان) در تراژدی آنتیگون با نگاهی به نظریه (رشد مرحله‌ای) ژان پیاژه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ابوالفضل دژاکام
چكيده : در این پژوهش با تکیه بر نظریه رشد مرحله‌ای ژان پیاژه نظریه پرداز سوئیسی سعی بر این است تا با اجرای تراژدی توسط نوجوان 11 الی 15 ساله نمایشنامه آنتیگون اثر ژان آنوی نویسنده فرانسوی را بررسی کنیم و به تأثیرپذیری بازیگر نوجان در را ستای کشف هویت با تکیه بر تخیلشان بپردازیم. با توجه به اجرای متن نامبرده توسط نوجوان مراحل رشد شناختی به صورت عینی و صوری در وی یافت می‌شود. این بازیگران را در سن بلوغ دچار بحران هویت هستند برای رسیدن به هویت منسجم در یک پدیده اجتماعی تئاتر با تحدید حدود تخیل مورد بررسی قرار خواهیم داد و به گونه‌ای فراتر از تئاتر کودک و تئاتر برای کودک دست پیدا خواهیم کرد.
كلمات كليدي : ژان پیاژه، رشد مرحله‌ای، ژان آنوی، بازیگر نوجوان، هویت منسجم، بحران هویت، بلوغ، تحدید حدود تخیل، تئاتر کودک، تئاتر برای کودک
تاريخ دفاع : 1998-11-16