بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496053
نام و نام خانوادگي : محمد حسین محمدی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی کارگردانی در تئاتر و سینما ( نقاط اشتراک و افتراق) با استفاده از نظریات برتولت برشت ، با اجراء نمایش باغ وحش شیشه ای (تنسی ویلیامز)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : بررسی نوع بازیگری و شیوه برشت در سینما و تئاتر در کنار هم قرار گرفته است و نوع فاصله گذاری در هر دو مدیا را مورد بررسی قرار می دهد. فاصله گذاری برشت نوعی انقلاب بر علیه ارسطو و بعد استانیسلافسکی بود که برای از بین بردن احساسات تماشاگر و تبدیل کردن ایشان به قاضی شکل گرفت. کلیدواژگان: برشت، فاصله گذاری، لافسکی، سینما، میزانسن
كلمات كليدي : برشت، فاصله گذاری، لافسکی، سینما، میزانسن
تاريخ دفاع : 1398-11-05