بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950126920
نام و نام خانوادگي : مرضیه شبرنگ مریان
عنوان پایان نامه : مطالعه تحلیلی زمان، مکان و هویت در خلق روح مینوی در معماری سینمای تارکوفسکی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شهاب‌الدین عادل
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : به تماشای فیلم‌های تارکوفسکی نشستن مخاطب را ناخواسته در فضایی آکنده از روح معنا قرار می‌دهد و بیننده را به جستجوی حقیقت با پرسش‌هایی از خود، هستی و خالق آن در صحنه‌های فیلم می‌کشاند. رابطه و تعامل انسان با فضا به ایجاد حس مکان می‌انجامد و هویت مکانی را با گذشت زمان، رویدادهای اتفاق افتاده، ظاهر فیزیکی و بار معنایی به وجود می‌آورد. در سینمای تارکوفسکی رویکرد تمام عناصر با نگاهی استعلایی و متعال جنسی دیگر به خود می‌گیرد. شولتز ارتباطی بین معماری، مکان و هویت فرهنگی برقرار می‌کند و معتقد است تجربه مکان، تجربه معنای مکان است. تارکوفسکی در فیلم‌هایش به دنبال مقوله‌هایی است که از دیدگان انسان در زندگی روزمره پنهان است ولی نقش اساسی و مهمی را در لحظه‌های او ایفا می‌کند و آن را با استفاده از عناصر و مؤلفه‌هایی از جمله مهم‌ترین آن‌ها زمان، اتمسفر، هویت و ایمان نمایش می‌دهد و نیروهای ما بعد طبیعی موجود در اطراف ما را برای مخاطب به تصویر می‌آورد و فضایی خارج از بعد مادی همچون فضای ذهنی و درونی مخاطب و یا فضای متافیزیکی را در او پدیدار می‌سازد و در نهایت روح مینوی و متعال را در جان مخاطب می‌نشاند. روح شاعرانه تاکوفسکی در تلاش است شمعی به دست گیرد، درون هر انسانی را به نوعی بیدار کند و چیزی را به او نشان دهد که هرکسی در درون خود دارد ولی در تاریکی بی باوری، بی‌ایمانی و روزمرگی از آن غافل می‌شود. در این نگارش به چگونگی خلق روح مینوی در معماری سینمای تارکوفسکی با بررسی مؤلفه‌های زمان، مکان و هویت می‌پردازیم. واژه‌هاي كليدي: سینما و معماری ، زمان، مکان، هویت، روح مینوی، تارکوفسکی
كلمات كليدي : سینما و معماری ، زمان، مکان، هویت، روح مینوی، تارکوفسکی
تاريخ دفاع : 1398-04-12