بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950495976
نام و نام خانوادگي : شادی اسدپور
عنوان پایان نامه : ظرفیت‌های کاربردی مالتی مدیا در کارگردانی تئاتر عروسکی با تکیه بر تکنیک ماروت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : تئاتر عروسکی گونه ای از نمایش است که به ظاهر بعد از شکل گیری تئاتر و از درون آن به وجود آمده است، اما به گواه بسیاری از مورخان و محققان، دست کم در برخی از نقاط چون سرزمین هند، قدمتی بیش از تئاتر دارد تا آنجا که معادل واژه بازیگر در زبان سانسکریت (سوترادارا) به معنی (نگه دارنده ی نخ ها) بوده است. دید انسان به علت محدودیت هایی که دارد و به علت واقعی بودن محدود است؛ ولی عروسک چون خیلی تمثیلی، عام تر و کلی تر نشان داده می شود؛ در نتیجه استنباط و برداشت های وسیع تری از آن می شود؛ همین باعث می شود که زمینه برای اغراق گویی و همچنین برای بسط دادن یک موضوع بیشتر فراهم شود. عروسک پل ارتباطی میان علم و جهل یا روشنایی و تاریکی است که با نقشی که برای انتقال معنا از دنیای بالاتر به دنیای زمینی ایفا می کند به صورت یک تمثال در می آید که با ارائه یک نماد (جسم عروسک) انسان را به درک نشانه ها یعنی معنا و مفهوم عروسک سوق می دهد. عروسک علاوه بر سرگرم کردن مخاطب، او را وادار می کند تا واقعیت ها را به زبان تمثیل ببیند. ماروت، عروسک هایی نیم انسان و نیم عروسک هستند. در این شیوه سر عروسک و دست انسان با هم در ارائه نقش هماهنگ می شوند. آنچه پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به آن است اینکه آیا مالتی مدیا با همه‌ی گستردگی و پیچیدگی می تواند در تئاتر عروسکی کاربرد داشته باشد. از نتایج تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد: چنانچه مولتی مدیا در اختیار بیان تئاتر قرار بگیرد مفید فایده است و کاربرد دارد. نیز با توجه به هزینه های سنگین به کار گرفتن مولتی مدیا در تئاتر، به خصوص تئاتر عروسکی، کارگردانان و تهیه کنندگان این عرصه کار آسانی پیش رو ندارند. کلیدواژگان: تئاتر عروسکی، ماروت، مولتی مدیا، رسانه، تئاتر چندرسانه ای
كلمات كليدي : تئاتر عروسکی، ماروت، مولتی مدیا، رسانه، تئاتر چندرسانه¬ای
تاريخ دفاع : 1397-09-18