بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950162604
نام و نام خانوادگي : مهدی وفایی تبار
عنوان پایان نامه : مطالعه ویژگیهای تک فریم روایی در آثار تصویرگری جلد مجله کیهان بچه ها در دو دهه اخیر (1380 تا 1396)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مسعود مجاوری آگاه
چكيده : جلد نشریات و طراحی و تصویرگری مطلوب و برانگیزاننده کودکان و نوجوانان، نقش مهمی در جذب و جلب آنان به این نشریات و بر اثر آن، رشد و افزایش علاقه و اشتیاق این قشر به خواندن و مطالعه بیشتر دارد. این تصاویر گاه دنیایی از معنا و مفهوم و روایتی داستانی ، اسطوره ای، اخلاقی و یا تربیتی را در کمترین ظرف ها که تصاویر گرافیکی روی جلد هستند، خلاصه می سازند. بر این اساس و با توجه به این نقش ویژه، در این پژوهش، تلاش شده تا تصویرسازی و روایتگری تصویری مبتنی بر تک فریم (گونه خاص جلد نشریات) در رابطه با نشریه اختصاصی کودک و نوجوان- نشریه کیهان بچه ها- در دو دهه اخیر (از آغاز دهه 80 تا کنون)، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و شیوه های خاص بکار رفته در تصویرسازی این نشریه به منظور روایتگری مفروض و مورد نظر داستان ها و روایت های موجود در آن و میزان موفقیت و اثرگذاری این تصاویر در انتقال و برانگیزانندگی اشتیاق و علاقه کودکان و نوجوان به مطالعه این نشریه در بازه مورد نظر تحقیق مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از تكنيك ها و روش هاي مختلف تصوير سازي، تنوع در شيوه بيان تصويري و توجه تصويرگران به نقشها و طرح هاي اصيل و سنتي را می توان از یافته های این تحقیق برشمرد. همچنین، استفاده از عناصر زائد و كليشه اي؛ طرح، رنگ و بافت ضعيف در تصاوير؛ بي معنايي در برخی تصاوير؛ خلاصه شدن كار تصويرگران در يك يا چند سبك؛ نبود برانگیزندگي مطلوب در حس و تخيل بیننده کودک و نوجوان، فقدان پيامي اصيل و وجود مفاهيم انتزاعي كه بعضا براي گروه سني کودک و نوجوان قابل درك نيست و انتخاب رنگهايي كه با متن متضاد هستند، نیز بعضا از نقاط ضعف اینگونه تصاویر هستند. واژگان کلیدی: کودک و نوجوان، تصویرگری، نشریه کیهان بچه ها، روایت، تصویرگری روایی، دهه 80 و 90
كلمات كليدي : کودک و نوجوان، تصویرگری، نشریه کیهان بچه ها، روایت، تصویرگری روایی، دهه 80 و 90
تاريخ دفاع : 1398-11-05