بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940245996
نام و نام خانوادگي : سمر کایدی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی رنگ وخط در نقاشی کودکان شهری وروستایی (مطالعه موردی در دو مدرسه در اهواز)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهرا چیت ساز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
چكيده : نقاشی از دیدگاه شناخت اجتماعی فعالیتی بغرنج است که بسیاری از کودکان را به خود جلب میکند وانا نیز بسیاری از وقت خود را به نقاشی کردن میگذرانند در واقع میتوان بسیاری از اندیشه های بشر در زمینه راههای اینده تا حدودی خیال پردازیهای کودکانه وچه بسا شگتی ساز پیش رویشان باشد این پزوهش در صدد پاسخ دادن به این پرسش است . ایانقاشی کودکان در گروه اجتماعی وفرهنگی خاص شهری وروستایی میتواند بیانگر شکل زندگی وطبقه خاص اجتماعی ونیازهای مادی ومعنوی انان باشد بررسی میدانی حاکی از ان است که موقعیت خانوادگی تواناییهای مادی ونیازهای عاطفی میتواند تاثیرات بسیاری بر اندیشه وخلاقیت ونیز کیفیت نقاشی انان باشد
كلمات كليدي : بررسی تطبیقی، رنگ وخط، نقاشی کودکان، شهری، روستایی، اهواز
تاريخ دفاع : 0000-00-00