بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519450
نام و نام خانوادگي : حامد هادوی
عنوان پایان نامه : میخاییل باختین، کارناوال و نظریه کمدی از منظر (کانت، شوپنهاور، فروید، برگسون و برشت)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : میخائیل میخائیلویچ باختین (۱۸۹۵-۱۹۷۵)، فیلسوف و متخصص در حوزه ادبیات بود که آثار تأثیرگذاری در حوزه‌ی نقد و نظریه‌ی ادبی،فلسفی وجامعه شناسی بر جای گذاشته است. آثار او که به موضوعات متنوعی می‌پردازد، الهام‌بخش گروهی ازاندیشمندان از جمله مارکسیست‌های جدید، ساختارگرایان، پساساختارگرایان و نشانه‌شناس‌ها بوده است. کارناوال در ادبیات یکی ازبرجسته ترین ایده های میخاییل باختین است و زیر مجموعه ی مباحث فرهنگ عامه، شادی و جشن،خنده،شوخی،طنز ،گروتسک و کمدی محسوب می گردد.در اندیشه باختین، کارناوال مفهومی‌ست که در آن صداهای متمایزِ فردی شنیده می‌شوند؛ نشو و نما پیدا می‌کنند و با هم‌دیگر به کنش متقابل می‌پردازند. هر شخصیّت داستانی منفرد، قویّاً تعریف شده و هم‌زمان، خواننده شاهد تأثیرِ انتقادی هر شخصیّت بر شخصیّت دیگر است. به این معناکه هر کس، صداهای دیگران را می‌شنود و هر فرد، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، شخصیّت دیگری را شکل می‌دهد.بررسی تاریخی و تغییرات فرهنگی کارناوال و کمدی با تمرکز بر روی پیکره بندی های روشنگری ،مدرنیسم و پست مدرنیسم مورد مطالعه است و بررسی ابعاد خنده و تاثیرات کمدی به لحاظ روانشناسی و رابطه حال و گذشته .جایگاه کارناوال و کمدی در ادبیات مدرن از مباحث مورد نقد ادبی است به همین منظور دراین پژوهش به بررسی نظریه های کارناوال،طنز وکمدی از منظر میخاییل باختین ؛ فلاسفه و اندیشمندانی همچون کانت،شوپنهاور،فروید و برشت به عنوان سیری جهت دار برای تجزیه و تحلیل به لحاظ تاریخی میپردازد. کارناوال که برآمده از جشن‏های توده‏ای مردم در سده‏های میانه است، در کلام، با مؤلفه‏هایی نظیر طنز، تمسخر ، شوخی،جوک،خنده و نفی ارزش‏های حاکم بر جامعه، آمیختگی مرگ و زندگی، توجه به جسم و لذت‏های جسمانی، انتقادهای اجتماعی و به طور کلی، با هر آنچه به رویاروییِ گفتمان توده‏ای و غیررسمی با گفتمان رسمی و غالب راه می‏برد، نشان داده می‏شود.پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل میباشد.در بخش اول نظریات باختین به طور خلاصه بررسی میشود با تعیین ابعاد تاریخی و خیالی اش وبررسی مسایل مربوط به آن، در بخش دوم موضوعات متدولوژیک مربوط به بررسی تاریخی از نظریه کمدی را مورد بررسی قرار داده و نظریه باختین در مورد کمدی و ارتباط آن در اثر نمایشی ، کارناوال، گروتسک و اتوپیا بررسی می شود و در فصل سوم آنالیز نظریه ی کانت در مورد شوخ طبعی و مقایسه آن با نظریات آرتور شوپنهاور بررسی میشود و به نگاه هانری برگسون در مورد خنده وواقع شدن آن در ارتباط با مدرنیسم میپردازیم و در فصل چهارم ضمن تحلیل نظریه فروید در مورد خنده وشوخی بر نظریه برشت و کمدی متمرکز می شویم و ارزیابی رابطه اش با قدمت و سنت کارناوال و ارتباط پیکره بندی های معاصر کمدی و فرهنگ پست مدرن باختین را مورد بررسی قرار میدهد ودر بخش پایانی ارزیابی و نتیجه گیری صورت میگیرد.
كلمات كليدي : میخاییل باختین،کارناوال، کانت،شوپنهاور،فروید،برگسون،برشت
تاريخ دفاع : 1398-11-02