بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960271395
نام و نام خانوادگي : زینب نظری
عنوان پایان نامه : بررسي تاثيردانش بصری در تصاویر عکاسی تبلیغاتی بر مخاطب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
چكيده : تصاویر مانند اعداد مجموعه ای روشن از نمایه ها که دارای مفهومی خاص است در نظر گرفته نمی‌شود،بلکه تصویر مجموعه ای مبهم از نمایه هاست ،که به مفهوم خاصی اشاره دارد. و امکان تحلیل و بررسی را به بیننده می دهد. اختراع دوربین عکاسی و پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن رسانه‌ها از جمله رسانه ای به اسم اینترنت و شبکه‌های مجازی، جهانی را از تصاویر ساخت، تصاویری که از ابتدا بشر وجود داشته است، اما اکنون وارد تمام عرصه زندگی علی الخصوص کسب و کارهای انسان ها شده است، و به عنوان عکاسی تبلیغاتی خود را معرفی می‌کند. تصاویر قدرت بیان بالایی دارند و به راحتی توسط توانایی های ذاتی خود می‌توانند دال و مدلول های زیادی را درون خود نگه دارند و بیان کنند، از این رو برای اهداف تبلیغاتی ابزارهای مناسبی محسوب می شوند . به همین علت انسان ها نیازمند آموختن چیزی به اسم سواد بصری می باشند که توسط راهکارهای آن بتوانند چشم یک بیننده را مدیریت کنند و هدف خود را بیان کنند. علاوه بر سواد بصری عملکرد فیزیولوژی چشم و مغز نیز در این امر بسیار مهم است و یک عکاس تبلیغاتی باید از آن آگاهی کامل داشته باشد. ایدئولوژی، فرهنگ، جامعه شناسی و احوال مردمان نیز برای طراحان حائز اهمیت است. در دنیای امروز، رسانه های متعددی در جهان برای به نمایش گذاشتن تصاویر تبلیغاتی وجود دارد، که هدف از این تحقیق بررسی دانش بصری در تصاویر تبلیغاتی به نمایش در آمده در این رسانه ها علی الخصوص رسانه‌های مجازی است، که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه‌ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است و به این نتیجه رسیدیم که دانش بصری علم بررسی نحوه عملکرد چشم و مغز در برخورد با تصاویر و دریافت معانی آن است و با توجه به تکنیک‌های این دانش می‌توان مفهوم خاصی را از طریق چشم در مغز نشاند. این علم در تمام انواع رسانه تا حدود زیادی یکسان عمل می کند. ایجاد جذابیت ، هدف تبلیغات است که با این امر کمک به دیدن محصول می‌کند و در نتیجه منجر به فروش آن می شود.
كلمات كليدي : دانش بصری، تصاویر، عکاسی تبلیغاتی، مخاطب
تاريخ دفاع : 1398-10-15