بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920729575
نام و نام خانوادگي : مهزاد سادات صفوی
عنوان پایان نامه : شخصیت شناسی تطبیقی در کلیله و دمنه و قلعه ی حیوانات
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بشر همواره علاقه مند بوده است اندیشه ها و آرزوهای خود را از روزگاران کهن به زبان حیوانات بیان کند از این رو این گونه داستان ها بیشتر نمادین هستند.آثاری چون:کلیله و دمنه در ادبیات ما و مزرعه حیوانات اثر جورج اورول و امثال آن در مغرب زمین از این گونه اند.آن چه از مقايسه دو كتاب كليله و دمنه و قلعه حيوانات حاصل مي شود اين است كه تقريباً وجوه مشترك اين دو كتاب چه در زمينه تيپ هاي شخصيتي و چه در زمينه مسائل اجتماعي و اخلاقي بيشتر از وجوه افتراق ها آن ها است. تيپ هاي شخصيتي در هر دو اثر به سه دسته تقسيم مي شوند: شخصيت ظالم و شخصيت بينابين وشخصیت خوب .مضمون داستانهاي نيز مقابله وايستادگي وقيام مظلومان عليه ظالمان است. مسائل اجتماعي، سياسي و .. تعاليم اخلاقي و شيوه درست زندگي آموزش داده مي شود و شرایط حاکم بر جامعه بر شکل گیریه این داستانها تاثیر زیادی دارد زیرا نمیتوانستند به صورت مستقیم به انتقاد بپردازند از این رو به فابل ها روی آوردند.فابل ها داستان هایی از زبان حیوانات است. نويسندگان هر دو كتاب به انتقاد از اوضاع و احوال اجتماعي عصر خود ونابساماني هاي جامعه با استفاده از بيان داستان هايي به زبان حيوانات پرداخته اند و چنان هنر خود را به منصه ظهور رسانده كه در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه حكايت و داستان سرگرم كننده اي بيش نيستند.
كلمات كليدي : شخصیت شناسی تطبیقی، کلیله و دمنه، قلعه ی حیوانات
تاريخ دفاع : 1395-11-05