بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523378
نام و نام خانوادگي : موحد بیرانوند
عنوان پایان نامه : کاربرد تصویرسازی در نقاشی دیواری شهر تهران (سه دهه ی اخیر)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دیوار نگاری و نقاشی دیواری هنرهایی شهری هستند که امروزه به صورت چشمگیری در حال تغییر و تحول هستند . نقاشی دیواری امروزه با گذراندن دوره های مختلف تاریخی به سمت و سوهایی جدید روی آورده است که من جمله میتوان به تصویرسازی در نقاشی دیواری اشاره کرد. تصویرسازی شامل دو بخش فرم و محتوا می باشد که به صورت معمول و رایج وابسته به متن است . اما امروزه تصاویر در ابعاد بزرگتر در سطح شهر و بر روی دیوارها نقش میبندد گاه به صورت یک گرافیتی ساده گاه نقاشی دیواری و یا نقوش برجسته. پیشینه ی این تصاویر به دوران باستانی میرسد ، از دیواره ی غارها تا سطوح سفال و دیواره ی کاخ های گذشتگان. در دوره ی معاصر سطح شهر تهران پوشیده شده است از طرح و رنگ های گوناگون هم از لحاظ فرم و هم از لحاظ محتوا . که میتوان سه دهه ی اخیر را مد نظر قرار داد و روال ابتدا انقلابی ، دوره ی جنگ و پس از جنگ و سال های اخیر را در نظر گرفت. در دهه ی اخیر خارج از بحث ایدئولوژیک بحث های هنری و زیبایی شناسانه نیز به این مقوله اضافه شده است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: دیوارنگاری، تصویرسازی، آرامسازی، هنر شهری
كلمات كليدي : دیوارنگاری، تصویرسازی، آرامسازی، هنر شهری
تاريخ دفاع : 1394-11-27