بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950183142
نام و نام خانوادگي : فاطمه حیدری احمدی
عنوان پایان نامه : رویکرد هرمنوتیک در تصویرسازی های داستان شازده کوچولو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کتاب شازده کوچولو یا شهریار کوچولو اثرآنتوان دو سنت اگزوپری می باشد که به شیوه‌ای سوررئالیستی به بیان فلسفه خود از دوست داشتن ، عشق و هستی می‌پردازد.علم تأویل یا هرمنوتیک دانشی است که به فرایند فهم یک اثرمی‌پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده‌های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی می‌کند. دانش علم تأویل با نقد روش‌شناسی می‌کوشد تا راهی برای فهم بهتر پدیده‌ها ارائه کند؛در این پژوهش ما از نگاه هرمنوتیک به تحلیل داستان شازده کوچولو پرداخته ایم تا بتوانیم تصویرسازی های این داستان را تحلیل کنیم . اصطلاح هرمنوتیک ریشه در واژه های یونایی به معنی تفسیر کردن و HermeneiaT ، به معنی تفسیر دارد. این دو واژه را با واژۀ Hermes، یکی از خدایان یونانی که وظیفۀ پیام رسانی را بر عهده داشت، هم ریشه است. هرمنوتیک به ما کمک می کند که به فراسوی یک متن پی ببریم و لایه های پنهان در یک متن را کشف کنیم هر تأویل می تواند دلالتهای معنایی بسیاری داشته باشد و هیچ تأویلی در حکم کلام نهایی نیست. اصحاب هرمنوتیک و نظریه پردازان ادبی در بحث از فهم متن سه نظریه را مطرح کرده اند:متن محوری،مؤلف محوری،مفسر محوری. جی سی دان هاور را نخستین کسی می دانند که هرمنوتیک را به عنوان نام کتاب خود،روش های تفسیر متون مقدس و متون ادبی، درسال1654 برای شناساندن گونه ای از دانش به کار برده است. نتیجه حاصل از تحقیق حاکی از این است که هر چند مفسر اطلاعات بیشتری از نظام فکری مؤلف داشته باشد می تواند برداشت واضح تری را از متن اشته باشد زیرا الفاظ متن بی ارتباط با نظام فکری مؤلف نیست. واژگان کلیدی:هرمنوتیک، تصویرسازی ،سوررئالیست.
كلمات كليدي : هرمنوتیک، تصویرسازی ،سوررئالیست.
تاريخ دفاع : 1398-06-09