بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252022
نام و نام خانوادگي : بتثابه نعیمایی
عنوان پایان نامه : بررسی جنبه های انسان شناسی بصری(visual anthropology) در دیالوگ نویسی فرهاد ناظر زاده کرمانی ( موردی نمایشنامه پنجره ای بر بادها)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عارف
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ناصر باباشاهی
چكيده : هدف این پژوهش بررسی جنبه های انسان شناسی تصویری در نمایشنامه پنجره ای بر بادها نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانی است. یافته ها نشان می دهد که عناصر بدیع موجود در این نمایشنامه از ظرفیت های بدیع در آفرینش تصاویری موثر در حوزه انسان شناسی بصری برخوردار است. در این نمایشنامه تعداد قابل توجهی (حدود پنجاه تابلوی نقاشی) از تصویرسازی مبتنی بر دیالوگ های مصور معناگرا و تک معنا است که در بحث به آن پرداخته می شود. تصاویری که نویسنده را جزو تصویرنگاران سینمایی و نقاشان بوم شناس فرهنگی قرار می دهد. پنجره ای بر بادها متنی دکوپاژ شده برای هنرهای تجسمی و بوم شناسی نمایشی به شمار می آید. تصاویر نهفته در این متن علاوه بر گویایی فضا و زمان و مکان در حد اکسیون های لازم در بستر درام نیز به شمار می آیند. این پایان نامه به روش توصیفی تحلیلی و ژرفانگرانه تنظیم گردیده و بر اساس تحلیل محتوای کیفی نیز تجزیه تحلیل گردیده است.
كلمات كليدي : کلیدواژه گان: ادبیات نمایشی، تئاتر، فرهاد ناظرزاده، انسان شناسی بصری، دیالوگ، نمایشنامه پنجره ای بر بادها
تاريخ دفاع : 1398-06-20