بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252101
نام و نام خانوادگي : امير قادري
عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی نشانه ها و جایگاه معنا درآثار نمایشی فرهاد ناظر زاده کرمانی( موردی نمایشنامه پنجره ای بر بادها ) با رویکرد انسان شناسی نمادین
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : نسرین شعوری ,
ناصر باباشاهي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد عارف
چكيده : هدف این پایان نامه بررسی جنبه‌های نمادین در نمایشنامه پنجره‌ای بر بادها نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ناظرزاده یکی از درام نویسان بوم نگار ایرانی است که در زمینه درام، انسان و بوم توانسته آثاری را بیافریند که ژرف و جاودانه بمانند. نمایشنامه از ارکانی تشکیل گردیده که خواننده را مجذوب قصه و تصاویر ذهنی می‌کند. مناطق خیالی را با واقعی در هم آمیخته و همزمان چشم سر و چشم سِر را درگیر می‌کند. منظور از خواننده به این دلیل است که این متن هم داستانی است هم دراماتیک. داستان روایتگر زندگی مردی به نام مظفر است که پس از 8 ماه دوری به دیار خود بر می‌گردد و در اولین روز ورود، از حرف‌های مردم متوجه می‌شود که زنش با یک تاجرو با فردي ديگر در قبرستاني ارتباط پنهانی داشته است. او در ملاقات اولیه با همسر وقتی متوجه بارداری او می‌شود، بی آنکه تجسسی بر موضوع نماید و دادگاه دفاعی برای همسر برپا سازد، برای حفظ آبرو تصمیم به مجازات می‌گیرد. بنابراین او را با طنابی در دست و فانوسی دردست دیگر به بالای تپه‌ای در بیابان‌های کرمان می‌برد که مجازات کند. بیان مفاهیم بومی نیز از نکات قابل اعتنای این نمایشنامه در حوزه مطالعات بوم شناسی به شمار می‌آید. نشانه‌ها و معناها در این نمایشنامه در عین این که بدیع به نظر می‌رسد دارای پیوندی شناخته شده و آشنا است. این پژوهش بر اساس روش مطالعات توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی تهیه گردیده و به روش تحلیل محتوای کیفی، نیز تجزیه تحلیل گردیده است.
كلمات كليدي : کلید واژه: نماد، نمایشنامه، ناظرزاده کرمانی، پنجره‌ای بر بادها، سمبل، ادبیات نمایشی، انسان شناسی
تاريخ دفاع : 1398-06-20