بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519534
نام و نام خانوادگي : الهه ناظری
عنوان پایان نامه : بررسی کاراکتر مده آ با توجه به روانشناسی کارن هورنای با نگاهی ویژه به نمایشنامه نویسان مده آ (اوریپید، ژان آنوی، سه نه کا، داریافو و مولر)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
رامتین خداپناهی
استاد مشاور () : ,
چكيده : اسطوره مده‌آ، با رخدادهایی شگفت و نامتعارف، از چنان جذابیّتی برخوردار است که نمایشنامه نویسان سرشناس از جمله اورپید، سه‌نه‌کا، ژان آنوی، داریافو و مولر آن را دستمایه نگارش نمایشنامه‌ای قرار داده و هر یک از آنان با بهره‌گیری از بنیاد اسطوره‌ای داستان، روایت نمایشی خود را ارائه نمودند، مسأله در این است که چه چیزی باعث می شود اسطوره ی مده آ بارها و بارها تکرار شود و یک مادر به چنین درجه ای برسد که برای انتقام از خیانت شوهر خویش به کشتن فرزندان دست بزند، در پژوهش پیش رو ابتدا خلاصه هر نمایشنامه بیان و بعد از آن کاراکتر مده آ در هر نمایشنامه به صورت جداگانه تحلیل و بررسی می شود. همچنین به معرفی نمایشنامه نویسان نمایشنامه مده آ و خاستگاه های آنان می پردازد. در آخر به مکتب روانشناسی کارن هورنای می پردازد و از دیدگاه این روانشناس کاراکتر مده آ بررسی و عمل پایانی وی ریشه یابی می شود.
كلمات كليدي : مده آ، روانشناسی، کارن هورنای، نمایشنامه نویسان، اوریپید، ژان آنوی، سه نه کا، داریافو ، مولر
تاريخ دفاع : 1397-06-18