بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940179483
نام و نام خانوادگي : فاطمه سادات حسيني
عنوان پایان نامه : بررسي ويژگي هاي تصويري نسخه خطي مثنوي معنوي (مولانا) كتابت شده در تاريخ (1663 م/ 1073 هـ) محفوظ در موزه والترز در بالتيمور آمريكا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ماریا ناصر ,
مريم كلبادي نژاد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
چكيده : در این پژوهش 25 نگاره از مجموع 50 نگاره نسخه خطی و مصور مثنوی معنوی موجود در موزه والترز بررسی می شود . نگارنده بر آن است تا نگاره های این مجموعه مصور را به لحاظ بصری مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش بر آن است تا بداند نگارگر این مجموعه به چه شکل توانسته است محتوی اشعار را در قالب تصویر حفظ نماید و ارزش های تصویری این مجموعه مصور کدام است؟ آیا هماهنگی بین نگاره های مجموعه والترز با دانش تصویری دوره صفوی وجود دارد؟ نتایج این پژوهش نشان داد؛ هنرمند به یاری عناصر بصری همچون ساختار و ترکیب بندی، رنگ ، طبیعت و انسان توانسته در تعداد محدود از نگاره ها محتوی اشعار را در قالب تصویر حفظ نماید. ارزش های تصویری این مجموعه ساختار و ترکیب بندیِ مناسب با محتوی اشعار و رنگ بندی متناسب با موضوع و محتوی می باشد .با توجه به وجود سه الگوی متفاوت در ساختار و رنگ اثر می توان این احتمال را داد که سه نگارگر ، این مجموعه خطی را مصور کرده اند . در بررسی های انجام شده مشخص شد وجه اشتراک این نگاره ها با دانش تصویری دوره صفوی فقط در ساختار و شیوه های بیان رنگ می باشد. به نظر می رسد این نسخه ها دارای یک سبک التقاطی هستند و ویژگی های هنر هندی- مغولی- ایرانی در آنها قابل تشخیص است.
كلمات كليدي : مثنوی معنوی ، ویژگی های تصویری ، نگارگری ، موزه والترز
تاريخ دفاع : 1398-10-30