بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950258252
نام و نام خانوادگي : نازنين جلالي
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی پیرامون آسیب های وارده پس از وقوع حوادث و بلایای طبیعی در مناطق محروم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بلاياي طبيعي در طول زندگي بشر به فراواني رخ داده اند. هر ساله هزاران نفر قرباني گردباد، فوران آتشفشان، سيل، خشكسالي، زلزله و حوادث مشابه آن مي شوند. تنها مناطق معدودي در جهان از خطراتي كه به فاجعه منجر مي شوند مصون هستند. حتي در مكان هايي كه شرايط زمين ساختي بسيار با ثبات بنظر مي رسد، زلزله بوقوع مي پيوندد، و در این بین مناطق محروم، بیشترین خسارت و آسیب را خواهند دید. بايد توجه داشته باشيم كه يك حادثه طبيعي ناگوار زماني تبديل به يك بلاي طبيعي مي شود كه موجب تحميل تلفات و خساراتي به جوامع و فعاليت هاي انساني گردد. اگر چه نمي توان از وقوع بلایای طبیعی جلوگيري كرد ولي مي توان آثار و عواقب فاجعه آميز آنها را با برنامه ريزي هاي قبلي و آمادگي براي انجام اقدامات اضطراري كاهش داد. مهمترین هدف این پژوهش، اسکان آسیب دیدگان زمین لرزه در مناطق محروم می باشد که دچار حادثه گشته و نیازمند امداد در امر اسکان و تامین سرپناه تا زمان عادی شدن شرایط موجود و یا رسیدن کمک های تکمیلی بعدی می باشند. از دیگر اهداف این پروژه می توان به موارد زیر اشاره داشت: - قابل استفاده در شرایط اقلیمی متفاوت - پوشش نیازهای موجود حادثه دیدگان هنگام استفاده از محصول - افزایش ایمنی و بهداشت وضع موجود پس از حادثه نزد استفاده گر - ایجاد حس اطمینان و دلگرمی نزد افراد حادثه دیده یکی از نکات مهم در رویارویی با حوادث طبیعی کنترل خسارات ناشی از آن است. تشکیل مدیریتی توانمند واعمال روش های صحیح و مناسب جهت کنترل وضعیت بحرانی تا حد زیادی می تواند میزان خسارات را کاهش دهد. توانایی کشورها در رویارویی با خطرات بستگی زیادی به سیاست مدیریت کنترل بلایای طبیعی دارد. این رویداد های طبیعی از جمله وقایعی هستند که مقابله با آن ها نیازمند تحقیقات و بررسی های گسترده است و عدم توجه به تحقیقات و روشن نبودن نظام مدیریت بحران باعث آشفتگی در زمان وقوع حوادث شده و مشکلات فراوانی را به وجود می آورد. کاهش بحران-شامل اقدامات طراحی شده برای پیش گیری و آماده سازی است که تاثیرات شدید خطرات طبیعی وبحران های تکنولوژیکی و زیست محیطی انرا تا حد زیادی کاهش می دهد.
كلمات كليدي : آسیب، حوادث، بلایای طبیعی، مناطق محروم
تاريخ دفاع : 1398-06-13