بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496033
نام و نام خانوادگي : فريبا يعقوبلو
عنوان پایان نامه : بررسی جایگاه مولتی مدیا و کارکردهای آن در تاتر کودک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : محمد عباسی ,
محمد عارف
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
چكيده : هدف این پایان نامه بررسی جایگاه مالتی مدیا به عنوان رسانه‌ای جدید در خدمت تئاتر و بویژه در خدمت تئاتر کودک است. استفاده از رسانه‌های مختلف مانند متن، طراحی، گرافیک، عکس، صدا، ویدئو، انیمیش و سایر رسانه‌های جمعی در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر پیام را چندرسانه‌ای گویند، که در مقابل برنامه‌های صرفاً متنی به کار می‌رود. در چنین برنامه‌هایی تا حد امکان از متن کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانه‌های تصویری یا صوتی قرار می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مالتی مدیا یا چند رسانه‌ای در ایران به شدت غریب و ناشناخته است و معمولا هنوز تاترها بر مبنای شنیدن اجرا می‌گردد در حالی که کودکان امروز نود درص اوقات تفریحی و آموزشی خود را در فضای رسانه‌ای و مجازی صرف می‌کنند که این دیراجرایی مالتی مدیا برای ایران زنگ خطری بزرگ است. تئاترهای کودکان ایران غیر از متن و بازی‌های تکراری و صحنه آرایی رِئالیسم ارمغانی برای کودکان ندارد. این مقاله به روش اسنادی و کتابخانه‌ای تنظیم گردیده و به شیوه تحلیل محتوای کیفی نیز تجزیه تحلیل گردیده است.
كلمات كليدي : کلیدواژه گان: مالتی مدیا، تئاتر، کودک، نمایش، چندرسانه ای، ایران
تاريخ دفاع : 1398-06-20