بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930311164
نام و نام خانوادگي : نسیم پیرهادی
عنوان پایان نامه : بررس نمادها و عناصر تصویری آیین بودا در هنر سریلانکا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین مرادنژاد ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آئین بودا کم وبیش در هر گوشه وکنار آسیا نشانی از خود به جا گذاشته است وهیچ جنبش ودین یا رویداد دیگری نبوده که با چند وچون این تاثیر همسنگی کند. این دین در طول تاریخ 2500 ساله اش از کامگاری گسترده ای برخوردار شد.آئین بودا در سرزمین سری لانکا نیز دارای پیروان بسیار است و پیروان این مذهب همچون سایر بودائیان آثار هنری شگفت انگیزی را آفریده اند. چون مقصد فرجامین آئین بودا تعالی این جهان فریب ، یعنی رسیدن به نیروانه یا ساتوری است به هنری نیاز داشت که نگاره های آن بسیار آرمانی شده وبی نهایت زیباتر از پیکره هایی باشد که در وجود این جهانی شخص دیده می شود. این پژوهش بنا دارد به طور اجمالی به بررسی ویژگی های این نقش مایه ها بپردازد. در این پژوهش ابتدا تاریخچه ی مختصری در مورد زندگی بودا و تاریخ بودیسم گرد آوری شده است و سپس به بررسی مکاتب تیره واده ، مهایانه و وجره یانه و مقایسه ی آنها با یکدیگر انجام شده است . هدف از این بخش بررسی نقش مکتب تیره واده بر روی تمثالها و نگاره های بودایی در کشور سری لانکا می باشد. سپس بررسی نقاشی بودایی در سری لانکا که به دو دوره قابل تشخیص تقسیم می شود: کلاسیک و کندیان . سپس نمادهای بودایی كه سه دسته كلي نمادهاي غير شمايلي ، نمادهاي نيمه شمايلي و نمادهاي شمايلي می باشند بررسی می شود.در ادامه بررسی عناصر تصویری شاخص در هنر بودایی از جمله نقش فیل و مار و درخت و گاو. در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد.در قسمت هایی نیز از پژوهش میدانی کمک گرفته شده است.این پژوهش در پی آن است که آثار باقی مانده از دینی را بررسی کند که دارای غنی ترین و متنوع ترین نظام بصری است. اگر چه بنیان‌گذارانش اصولا توجهی به مظاهر مادی نداشتند اما آثار عظیم هنری آن نه تنها برای خود بوداییان بلکه برای دیگران هم شگفت انگیز و خیره کننده است. كليد واژه: آيين بودا، تيره واده، ماهايانا، واجره يانه، سريلانكا، آيين ذن
كلمات كليدي : آيين بودا، تيره واده، ماهايانا، واجره يانه، سريلانكا، آيين ذن
تاريخ دفاع : 1396-06-08