بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930383242
نام و نام خانوادگي : محسن رفعتی
عنوان پایان نامه : مطالعه مجسمه های پرویزتناولی از منظر گرافیک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مریم گودرزپروری
چكيده : پرویز تناولی بیش از شش دهه است که نقشی کلیدی در فرهنگ و هنر ایران و خاور میانه داشته است و این نقش نه تنها برای خلق آثارش، بلکه به جهت گستردگی و تنوع فعالیت هایش در زمینه های مختلف هنری و به ویژه میراث فرهنگی ایرانیان بوده است. بررسی تعامل میان گرافیک و مجسمه سازی در دوره معاصر ایران، نیاز به تحقیق بیشتری در عرصه های اجتماعی،تاریخی، فرهنگی و هنری دارد. برای دستیابی به زبان مشترک این دو هنر؛ بررسی تحلیلی اندیشه ها و آثار هنرمند برجسته ای همچون پرویز تناولی، پژوهشی بنیادی ست که ضمن بررسی نمادها و عناصر گرافیکی موجود در مجسمه های وی، دیباچه ای خواهد بود برای بازنمایی روابط گرافیک و مجسمه سازی در نتیجه بررسی آثار از منظر گرافیک با توجه به حضور قابل توجه عرفان و فرهنگ ایرانی، نمادها و نشانه های مذهبی، بهره گرفتن ازفضای تهی، زمینه ای مغتنم بود که بررسی آثار وی از منظر گرافیک در این پژوهش مورد تحقیق قرار گرفته است. دراین تحقیق با بررسی آثار و نشانه‏های موجود در مجمسه‏ها اقدام به استخراج شناسه‏های بصری از آنها شده و سپس به منظور طراحی مفهومی و عملگرا مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه به منظور جنبه عملی و کاربردی پژوهش در این تحقیق اقدام به استفاده ازین نشانه و المان ها در طراحی تابلوهای شهری(بیلبورد) شد. یکی از فعالیت های حائز اهمیت در این تحقیق پیاده سازی طراحی های صورت گرفته در بستر رایانه به صورت انیمیشن می باشد که طبق نظرسنجی صورت گرفته از خبرگان و اساتید از جذابیت و کاربرد بالایی برخوردار است. کلیدواژه‏ها: تناولی، تابلوهای شهری(بیلبورد)، گرافیک، مجمسه‏سازی
كلمات كليدي : تناولی، تابلوهای شهری(بیلبورد)، گرافیک، مجمسه‏ سازی
تاريخ دفاع : 1397-11-08