بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920729594
نام و نام خانوادگي : بنفشه حسین زاده
عنوان پایان نامه : بررسی مجسمه های بهمن محصص از دیدگاه گرافیک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مریم گودرزپروری
چكيده : این رساله تلاشی بود برای معرفی بهمن محصص و بررسی اصلی ترین مولفه های کار وی، در این رابطه به واسطه کمبود اطلاعات موجود در خصوص هنرمند بخشی از کار به بیان بیوگرافی و کارنامه های هنری، هنرمند اختصاص یافت که علاوه بر ارزش های تاریخ نگاری فواید دیگری را نیز به دنبال دارد که مطمئنا از چشم مخاطب تیزبین مخفی نخواهد ماند. بهمن محصص در این عرصه یکی از درخشا نترین هاست و شاید بتوان وی را مهم ترین نامید، چه از منظر رابطه تاریخ هنر شرق و غرب و چه در بحث روایت تجدد و مدرنیسم بین المللی. محصص از ادبیات ایران و به خصوص شعر نو شناخت خیلی عمیقی داشت؛ رابطه محصص با نیما یوشیج و روحیه شاعرانه او در آثارش نوعی انعکاس تصویری ایجاد کرده است. محصص در آثار مجسمه اش به کثرت از عناصر بصری استفاده کرده است و این بهره گیری از عناصر بصری در مجسمه هایش نیازمند تحلیل و بررسی ست. اصلی ترین پرسشی که در مسیر تحلیل و مطالعه روند حضور عناصر بصری در آثار مجسمه ی بهمن محصص مطرح در این رساله بررسی میشود ، این است که سهم گرافیک در مجسمه های وی چگونه نمود می یابد.
كلمات كليدي : مجسمه، بهمن محصص، گرافیک
تاريخ دفاع : 1397-11-08