بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940013368
نام و نام خانوادگي : آناهیتا گلچین
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی تصویرسازی در طراحی پوستر لهستان در آثار یان لنیتزا و والدمار اشویژی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی اصغر ایمان زاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : اين پايان نامه تحقيقي است درباره مطالعه تطبیقی تصویرسازی در طراحی پوستر لهستان در آثار یان لنیتزا و والدمار اشویژی با توجه به اين امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعيت در بين کشورهاي منطقه، رتبه اول را دارد و همچنين به علت موقعيت جغرافيايي به قلب اروپاي شرقي معروف ميباشد، اين مسئله باعث شده است تا بيش از سايرکشورها تحت تاثير حوادث سياسي- اجتماعي روزگار خود باشد. طبيعي است که اوضاع سياسي- اجتماعي هر کشور تاثير مستقيمي بر روي تمامي ابعاد جامعه ي خود دارد، در لهستان نيز شاهد هستيم که چگونه هنرمندان اين کشور تحت تاثير اتفاقات سياسي- اجتماعي محيط خود به خلق آثار هنري پرداخته اند. نکته جالب توجه درباره ي اين هنرمندان اين است که آنها براي بيان عقايد خود و ارتباط برقرار کردن با مردم جامعه، پوستر را وسيله ي مناسب يافتند و به اين روش و با خلق پوستر هايي در زمينه هاي مختلف با مخاطبان ارتباط برقرار ميکردند.در بین تعداد بیشمار پوسترسازان لهستان، آثار دوتن از طراحان برتر این مکتب به نام های یان لنیتزا و والدمار اشویژی، جهت بررسی انتخاب شده است.در اين رساله به بررسي تطبیقی تسویرسازی های این دو طراح در طراحی پوستر پرداخته، تجزيه و تحليل ميگردد. واژگان کلیدی پژوهش: پوستر لهستان، پوستر، تصویرسازی
كلمات كليدي : پوستر لهستان، پوستر، تصویرسازی
تاريخ دفاع : 1398-08-18