بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920522183
نام و نام خانوادگي : معصومه مرتمی
عنوان پایان نامه : بررسی نقوش دستبافته‌های کجور و کلاردشت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صنایع دستی هر کشوری مزین به نقش و نگار هویت ساز خویش و تبلور یادبودهای یک قوم یا ملتی است که به صورت سازه های محلی با کمک مواد اولیه بومی و ابزارهای دستی متکی بر قدرت ابنکار و خلاقیت فرد و باورهای قومی هر منطقه است. این پژوهش سعی دارد به شیوه توصیفی –تحلیلی و میدانی عوامل ایجاد نقوش که شامل نقوش گیاهی و هندسی و جانوری و ابزاری دستبافته های کجور و کلاردشت را بررسی می کند نقوشی که برگرفته از باورهای قومی و فرهنگ نماد و محیط جغرافیای آن است. نقوشی که از ذهن خلاق بافنده به شکل ذهنی باف اجرا می شود که آمال و آرزوها و دغدغه های بافنده را در خود جای داده نقوشی که با رنگهای بدیع و طبیعیش چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و او را به تامل می اندازد نقوشی که قدمتی طولانی حتی بیش از اسلام داشته است. واژگان کلیدی:فرش کلاردشت-شیوه بافت-رنگبندی-نقش مایه
كلمات كليدي : فرش کلاردشت-شیوه بافت-رنگبندی-نقش مایه
تاريخ دفاع : 1395-06-14