بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960275126
نام و نام خانوادگي : اکرم ابوالحسنی
عنوان پایان نامه : مطالعه‌ی اهمیت ویژگی‌های بصری در مقابل خوانش پذیر بودن خط فارسی در نقاشی معاصر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسین اردلانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش که جمع آوری اطلاعات در آن به شیوه کتابخانه ای بوده است، با هدف مطالعه ی اهمیت ویژگی‌های بصری در مقابل خوانش پذیر بودن خط فارسی در نقاشی معاصر ایران صورت پذیرفته و در آن تلاش شده تا با بررسی روند شکل گیری شیوه خط ـ نقاشی، به گستره فعالیت های نوشتار، اعم از بار معنایی عدم خوانش پذیری و کاربردهای تصویری، پرداخته شود. اسلوب خطاطانه و حضور نوشتار فارسی در هنر معاصر ایران به عنوان یکی از مولفه های تاریخی و فرهنگی، دستخوش تغییرات بسیاری شده است که اگر جنبش سقاخانه را مهم ترین جریان تجسمی و دوره گذار نیم قرن اخیر بدانیم، بخش عمده تحولات فرهنگی، مرهون جریان کاربرد خط در نقاشی در کالبد هنر مدرن دهه چهل و پنجاه بوده است. با توجه به تحقیقاتی که در این پژوهش صورت گرفته، که از طریق مطالعه در کتب و مقالات مختلف می باشد، قابل ذکر است که موج جدید خط نقاشی معاصر ایران نتیجه کوشش های پراکنده هنرمندانی است که تلاش دارند که نقاط مشترک و، وجه اتصال خود با فرهنگ‌های جهانی را پیدا کنند تا بتوانند به احیاء دوباره خط نگاری در قالبی مدرن با زیر ساخت‌های شرقی بپردازند. در همین راستا هنرمند باید با ویژگی های بصری نوشتار و همچنین دلایل حضور خط در نقاشی معاصر آشنا باشد و به دور از سطحی نگری، به خلق آثاری با کاربرد فرم و رنگ و نگاه ساختاری با صدایی ناب و مشخص ایرانی بپردازد. در طی حدود نیم قرنی که از آغاز نوگرایی در نقاشی معاصر ایران می گذرد، هنرمندان نقاش تلاش کرده‌اند تا به طریقی خود را باتحولات جهانی هنر معاصر همگام و هماهنگ سازند. این نقاشان تحت تاثیر جریان‌های موجود در هنر معاصر غرب و گذشته ی هنر ایران زمین، راه رسیدن به هنری با هویت را نه در انتخاب موضوع های مالوف یا استفاده از نگارگری قدیم، بلکه در بهره گیری از گنجینه هنرهای تزئینی و عامیانه و خوشنویسی فارسی دانستند. آنچه در پیشینه نقاشی ایران می توان یافت، تاثیرپذیری هنرمندان از عنصری به نام تزئین می باشد که به صورتی شاخص در کنار روایت قرار می گیرد. نقاشان نوگرای ایرانی سعی داشتند تا از این عناصر در کنار آموخته هایشان از هنر معاصر غرب، نزدیکی ایجاد کرده و به نوعی دست به نوآوری بزنند. قالب سیاه مشق، خط نستعلیق، کتیبه نویسی، خطوط تزئینی به شکل حیوانات و . . . تاثیر بسیار زیادی در ورود خط و نوشته به نقاشی داشته است. خوانا بودن عبارات و کلمات و جملات هدف اصلی نبوده و هویت بخشی به آثار و ایجاد ریتم هایی با تکرار حروف از عمده دل‌مشغولی‌های هنرمندان حروف نگار به شمار می رود. برای این دسته از هنرمندان، خط تنها یک عنصر بصری بود و به مفاهیم نهفته در پس کلمات چندان توجهی نداشتند. می توان استفاده از خط را بطور مشترک در آثار اکثر هنرمندان مکتب سقاخانه به تماشا بنشینیم. کلمات کلیدی : ویژگی بصری – خط فارسی – نقاشی معاصر ایران
كلمات كليدي : ویژگی بصری – خط فارسی – نقاشی معاصر ایران
تاريخ دفاع : 1398-10-01