بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930509039
نام و نام خانوادگي : ثریا بیات
عنوان پایان نامه : مطالعه فضاهای منفی درآثار سیاه مشق با تاکید بر آثاردوره قاجار ومیرزا غلامرضا اصفهانی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید اسدالله طبیب زاده
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف شناخت و مطالعه فضاهای منفی درآثار سیاه¬مشق¬ با تاکید بر آثاردوره¬قاجار ومیرزا غلامرضا اصفهانی به مطالعه ای جامع، پیرامون کاربرد فضاهای منفی سیاه مشق های میرزا غلامرضا اصفهانی در گرافیک محیطی معاصر ایران می پردازد. پژوهش پیش روبه روش توصیفی – تحلیلی وابزار گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه‌ای وهمچنین میدانی برای انتخاب و تحلیل جامعه آماری است. . به طور کلی سیاه مشق قطعه ای است که حروف و کلمات داخل آن، به صورت در هم و به شکل های مختلف، بارها تکرار و تمرین شده است و اگر در در ترکیب بندی این کلمات تکراری بر روی صفحه دقت بیشتری اعمال شود، می تواند به خلق آثاری بدیع و زیبا بیانجامد. هر سیاه مشق اصولا از دو قسمت مثبت و منفی و به زبان ساده تر از دو قسمت سیاه و سفید تشکیل شده است. قسمتی که ما آن را حرف یا کلمه یا نقطه می نامیم به عنوان «پوزيتو » معرفی می شود و قسمتی که در بین این سیاهی ها از صفحه باقی مانده است را نگاتیو یا فضای منفی نامیده می شود، اوج سیاه مشق نویسی را باید در نیمه ی دوم - و یا دقیق تر از ربع چهارم قرن سیزدهم ه.ق جستجو کرد که گروهی از مهم ترین خوشنویسان عصر قاجار که از بزرگ ترین خوشنویسان تاریخ خوشنویسی ایران هم هستند به معنای تازه تر و بیشتری به آن می بخشند، و برترین همه میرزا غلامرضا اصفهانی است.میرزا غلامرضا اصفهانی (۱۳۰۴-۱۲۴۶ هجری قمری) از استادان خوشنویسی ایرانی و یکی از برجسته ترین خوشنویسان خط نستعلیق و شکسته نستعلیق و از معروف ترین خوشنویسان دوره قاجار بوده است. در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن معرفی هنر سیاه مشق به عنوان یک قالب هنری شاخص و با ارزش در هنر خوشنویسی، به تحلیل فضای منفی موجود در آثار سیاه مشق مربوط به دوره قاجار و هنرمند شاخص آن میرزا غلامرضا اصفهانی پرداخته شود. واژگان کلیدی: سیاه مشق، سیاه مشق در دوره ی قاجار، میرزا غلامرضا اصفهانی، فضای منفی در آثار سیاه مشق
كلمات كليدي : سیاه مشق، سیاه مشق در دوره ی قاجار، میرزا غلامرضا اصفهانی، فضای منفی در آثار سیاه مشق
تاريخ دفاع : 1397-11-06