بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960257259
نام و نام خانوادگي : فریبا راه نورد
عنوان پایان نامه : بررسی مفهوم روایتگری با تمرکز بر تکنیک کلاژ
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسین اردلانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
چكيده : تصویر در جهان معاصر با تغییراتی بزرگ مواجه است و کلاژ یک موقعیت و یا می‌توان گفت یک اتفاق خیلی مهم است که در فضای نقاشی مدرنیستی راهکارها و فرصت‌های بسیار جدیدی را پیش روی هنرمند می‌گذارد. از طرفی روایتگری از مهمترین نکات کلیدی است که تصویرگر را دچار چالش اساسی می‌کند و بخشی از جهان بینی و ایدئولوژی هنرمند که متأثر از وقایع در جامعه هنری است بیان می‌کند. در واقع علایق و توانمندیهای هنرمند می‌تواند منجر به خلق اثری باشد که به بیان موضوع و محتوایی عمیق اشاره داشته باشد. روایتگری در کلاژ و درک و آگاهی هنرمند از جهان پیرامونش منجر به انتخاب این شیوه از بیان و رفتار و درک عینی در خلق یک اثر هنری می‌شود. روایتگری در همه تکنیک‌ها وجود دارد، روایت ناشی از دغدغه هنرمند است که با به تصویر کشیدن ذهنیت و درگیریهایش تشریح می‌شود. در این پژوهش ارتباط معنایی روایتگری با توجه به تکنیک کلاژ به عنوان یکی از فرضیه¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. روایتگری با تمرکز بر تکنیک کلاژ را به این شکل می¬توان بیان کرد که کلاژ روایتی از داستان‌هایی است که ذهن هنرمند را به چالش می‌کشاند؛ همانگونه که میموروتلا و هاناهوش و ریچارد همیلتون را درگیر خود کرد و اعتراضات خود از جامعه را با کلاژهایشان به تصویر کشیدند. همین¬طور اساس و ریشه¬یابی و اهداف تکنیک کلاژ نیز مورد بحث قرار گرفت. کلاژ به عنوان یک فرم هنری جدید در اوایل قرن بیستم میلادی اتفاق افتاد و به یکی از تکنیک¬های محبوب هنرمندان نوگرا تبدیل شد. این تکنیک در ادامه منطقی تحولات تکنیکی در اواخر قرن نوزده آغاز شده بود و نیز تحولات اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی و سیاسی که پیامد ظهور مدرنیسم و قرن جدید بود قرار داشت و به دنبال گشودن پنجره¬ای برای توجه بیشتر به انتزاع و مفاهیم تا فرم و تکنیک. واژگان کلیدی: روایتگری، کلاژ، هاناهوش، میمو روتلا، ریچارد همیلتون
كلمات كليدي : روایتگری، کلاژ، هاناهوش، میمو روتلا، ریچارد همیلتون
تاريخ دفاع : 1398-04-10