بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950155882
نام و نام خانوادگي : فاطمه جعفری راد
عنوان پایان نامه : نقش تصویرسازی کودک و نوجوان در گرافیک محیطی (بیمارستان ،پارک و مهد کودک)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
چكيده : در این پژوهش سعی در ارائه دید وسیع تری به هنرمند تصویرساز ،در زمینه حوزه های کاری وی را دارد و تلاش می کند وی را با دنیای خارج از کتاب آشنا نماید .حال آنکه می توان به صورت های جدید تری هم از این هنر یاری جست . یکی از فضاهایی که میتوان تصویرسازی را با آن تلفیق کرد ،فضاهای شهری یا مکان های آموزشی و عمومی می باشد .در سال های اخیر تصویرسازی محیطی ،بیشتر به صورت نقاشی دیواری زینت بخش محیط های شهری بوده است این پژوهش کوششی در جهت معرفی کاربردی متفاوت از تصویرسازی و اهمیت و کاربردها و نقش های تصویر سازی برای کودکان وبررسی تاثیر فرهنگ در شکل گیری این هنر در جامعه رادارد .مطالعات گسترده ای صورت گرفت نتایج حاصل گویای آن هستند که تصویرسازی همراه با متن و حتی خود بهتنهایی می تواند در آموزش به کودکان بسیار مفید واقع شود . و سپس به موضوع گرافیک محیطی و عناصر آن ،اهداف و اهمیت گرافیک محیطی ، رنگ و تاثیرات آن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل برقراری ارتباط با آنان در این هنر پرداخته شده است و در نهایت به بررسی نحوه ی ارتباط تصویرسازی با هنر گرافیک محیطی پرداخته شده در این مطالعه سعی بر آن است در جهت ایجاد محیطی زیبا و آرام در مهد کودک برای کودکان مورد تامل قرار گرفته و راهکار هایی در جهت بهبود فضا ارائه گردد وگام مناسبی در جهت ایجاد محیطی زیبا ،مناسب و شایسته برای کودکان سرزمینمان برداشته شود . روش تحقیق در این رساله توصیفی –تحلیلی و عملی است . واژگان کلیدی:تصویر سازی،گرافیک محیطی ،مهد کودک ،بیمارستان،پارک
كلمات كليدي : تصویر سازی،گرافیک محیطی ،مهد کودک ،بیمارستان،پارک
تاريخ دفاع : 1397-10-30