بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496073
نام و نام خانوادگي : سیامک احمدی سوادکوهی
عنوان پایان نامه : مولتی‌مدیا (اتحاد رسانه‌ها)، انقلابی در تولید تئاتر پست مدرن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ابوالفضل دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پایان‌نامه چگونگی تولید یک تئاتر «مولتی مدیا» ست و بخش اهم مطالب آن در باب شناخت تئاتر پست‌مدرن و کارگردانی آن، کاربرد و تاثیر فناوری دیجیتال در عصر کنونی و رسانه‌های متعارف و غیر متعارف در تولید تئاتر پست‌مدرن است که شکل و شمایلی بسیار متفاوت و تاثیرگذارتر از تئاتر کلاسیک و مدرن را به همراه دارد.. و در نهایت در این پایان‌نامه چگونگی تولید تئاتر «مولتی مدیا» یا به عبارتی تئاتر «اتحاد رسانه‌ها»، با شرح و توضیح مطالب تئوری مربوط به آن و ضرروت تولید این گونه از تئاتر و مکتوب کردن مطالعات و آزمایش‌های عملی انجام شده در مراحل مختلف تولید تئاتر مولتی مدیای «یک نامه عاشقانه‌ی سانسورشده» در آزمایشگاه تئاتر، بیان می‌شود.
كلمات كليدي : مولتی‌مدیا، تئاتر پست مدرن
تاريخ دفاع : 1397-06-19