بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 590059036
نام و نام خانوادگي : مریم مقصودی
عنوان پایان نامه : بررسی روند تغییرات نقوش سفالینه های تل بغان (تل باکون)الف در دوره مس سنگی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهرام کلهرنیا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
چكيده : این پایان نامه نتیجه‌‌ی یک کار تحقیقاتی از نوع نظری- کاربردی در خصوص سفالینه‌های ماقبل تاریخ در منطقه‌ی تل بغان (تل باکون)الف است ، که مطالب آن به شیوه‌ی اسنادی (کتابخانه‌ای) و میدانی (بازدید وپژوهش و عکاسی از موزه‌ی ملی بخش ایران باستان و مخازن آن و مخزن موزه‌ی ملی)گردآوری شده است. هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات نقوش سفالینه‌های تل باکون الف در دوره‌ی مس‌سنگی است. از این رو نقش سفالینه‌های در دسترس طی مطالعه و بررسی مورد تحلیل دیداری قرار گرفتند. برای مرتب کردن توالی دگرگونی شکل‌ها از طبیعی‌ترین طرح‌ها شروع و به تجریدی‌ترین آن‌ها انجامید. مشخص شد نقوش اندک اندک از لحاظ ارتباطی به مرحله‌ای از توانایی رسیدند که نمایانگر نگرش انتزاعی و نمادین هنرمند سفالگر شده است و پیدایش خط تصویری محصولی از این نگرش بود؛ فرم‌های موجود در نقوشی که گاه ساده و گاه بسیار اغراق شده اند. امروزه طراحان گرافیک نیز شیوه‌های مشابهی را به کار می‌گیرند.درک شد که می‌توان به جهت اندیشه و کاربرد با ادامه‌ی این روند تغییرات در زندگانی امروز (و حتی آیندگان) ادامه داد، با وجود چنین شباهت در نقوش مذکور و آثار گرافیک، می‌توان به ارزش بخش گرافیک «نقوش سفال پیش از تاریخ» و نیز وجود ریشه‌های با هدف انتقال پیام در هنرهای گذشته پی برد. با وجود چنین نقوشی که تا این حد از ویژگی‌های گرافیک برخوردار است، می‌توان گفت نقوش سفال پیش از تاریخ پشتوانه‌ی غنی گرافیک ایران هستند و هنر باستان، در شیوه‌ی نگرش به جهان، از لحاظ مفهومی و دیداری تأثیرات زیادی بر هنر دوره های بعد گذاشت. واژگان کلیدی: سفالینه‌های تل باکون، نقوش سفال، دوره‌ی مس‌سنگی، سفال پیش از تاریخ
كلمات كليدي : سفالینه‌های تل باکون، نقوش سفال، دوره‌ی مس‌سنگی، سفال پیش از تاریخ
تاريخ دفاع : 1397-11-06