بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950209501
نام و نام خانوادگي : شبنم حسنی غفاری
عنوان پایان نامه : سیر نقاشی دیواری و گرافیتی ایران و مقایسة آن با نقاط دیگر جهان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نقاشی دیواری به عنوان یکی از اشکال هنری در طول تاریخ همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. تاثیر این نقاشی¬ها بر زندگی انسان از دیرباز تاکنون آنچنان پایدار و ماندنی است که می¬توان گفت کمتر رشته هنری چنین تاثیری را داشته است، زیرا که خیلی از رشته¬های هنری در مقاطعی از تاریخ بنا به ضرورت و مجموعه شرایط خاصی شکل گرفته و در مقاطعی دیگر از میان رفته یا کاربرد لازم خود را از دست داده¬اند. اما نقاشی دیواری را می-توان نخستین زایش راستین هنری انسان در سپیده¬دم تاریخ هنر دانست. به طوری که همچنان تاکنون تداوم و تاثیر خود را در بطن زندگی جوامع بشری حفظ کرده است در تبیین دستاورد بزرگ انسان در عصر سنگ که جهان را با تصویر مجسم می¬ساخت تا بر آن تسلط یابد، نباید از یاد ببریم که هنر وی، به معنی واقعی واژه، هنر بوده است. آنچه اهمیت دارد این نیست که او تصویرآفرینی می¬کرد بلکه این است که تصاویر مزبور را ماهرانه و زیبا می¬آفرید. امروزه نقاشی دیواری از نظر ایجاد تاثیرات قوی بصری و آفرینش زیبایی و هماهنگی فرم و ریتم، نقش ارزشمندی در آثار معماری و زیباسازی شهری دارد. و گرافیتی در واقع نوعی نشانه¬گذاری هدفمند به صورت یک امضا یا اثر هنری یا نوشته¬ای خاص می¬باشد که روی سطوح مختلفی اعم از دیوار و ... در محیط¬های شخصی و یا اماکن عمومی انجام می¬شود. که البته این پدیده بیشتر در محله¬های کم درآمد شهری رواج دارد. گرافیتی هم ریشه با واژه گرافیتوس می¬باشد که در ادبیات تاریخ هنر به آثاری گفته می¬شود که به وسیله خراش دادن روی سطوح پدید آمده¬اند. با توجه به اینکه دیوارنگاران در گذشته و قبل از به وجود آمدن ماژیک¬ها و اسپری¬های رنگ به وسیله خراش دادن آثار خود را روی سطوح مختلف ایجاد می¬کردند. بسیاری از اندیشمندان، جامعه¬شناسان و منتقدان هنری گرافیتی را نوعی هنر پیشرو می¬دانند و ارزش¬های هنری، ارتباطی و ... زیادی برای آن قائل هستند. به عقیده محققین این هنر مردمی از روش¬های بسیار موثر در رهاسازی ارتباطات اجتماعی و حتی دستیابی به اهداف سیاسی می¬باشد. کلیدواژگان : نقاشی دیواری- گرافیتی- هنر خیابانی- هنر جنگ
كلمات كليدي : نقاشی دیواری- گرافیتی- هنر خیابانی- هنر جنگ
تاريخ دفاع : 1397-06-11