بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930318958
نام و نام خانوادگي : شادی قادری
عنوان پایان نامه : طراحی خدمات برای مرکز تحقیقاتی درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سالومه سروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا شمشیری ,
چكيده : طراحی خدمات برای مرکز تحقیقاتی درمانی بیماران خاص و صعب العلاج به این هدف انتخاب شده که این پروژه تاکنون در هیچ جای دنیا کار نشده. در حالیکه این بیماران از لحاظ روحی بشدت افسرده هستند و به مرور انگیزه درمانی و زندگی خود را از دست می دهند و واجب است با گرفتن احساس فضای درمان انگیزه درمان و زندگی را در آنها ایجاد کرد! روشهای به کار رفته به صورت مصاحبه مشاهده بوده
كلمات كليدي : طراحی خدمات، مرکز تحقیقاتی درمانی، یماران خاص و صعب العلاج
تاريخ دفاع : 1395-06-29