بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950253577
نام و نام خانوادگي : الهام امیدوارتهرانی
عنوان پایان نامه : عوامل تأثیرگذار بر استرس و نگرانی روحی و روانی مادر بر شیوه نگهداری از نوزاد (6-0) ماه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هادی جمالی
چكيده : اهداف پژوهش: نياز اوليه: استرس رواني مادر در محيط بيرون از خانه از نظر بهداشتي كه وسايل تغذيه نوزاد تميز است يا نه تأمين شود. نياز ثانويه: وجود دستگاه يا نشانه گري كه بتواند بعد از شستشوي وسايل تغذيه نوزاد به مادر اين آرامش خاطر را بدهد كه وسايل تغذيه نوزاد كاملا استريل و پاكيزه است بدون هيچ آلودگي. خلاصه: از اون جايي كه مادران بعد از زايمان دچار افسردگي مي شوند و بسيار حساس به تميزي وسايل تغذيه نوزاد خود مي شوند، دستگاه مورد نظر علاوه بر شستشوي وسايل تغذيه نوزاد، اين امكان را دارد كه وسايل تغذيه نوزاد را چك كرده و اگر به درستي تميز و پاكيزه باشد به صورت اتوماتيك در دستگاه باز مي شود. در غير اينصورت توسط «آلارم» دستگاه به مادر اطلاع رساني مي كند. در ضمن دستگاه پرتابل بوده و قابليت جابه جايي دارد. و براي مادراني كه دچار وسواس هستند و به خاطر اين مسئله تا مدتي به مسافرت نمي روند نيز بسيار مناسب است. و اين دستگاه مناسب براي نوزادان 6-0 طراحي شده است.
كلمات كليدي : استرس و نگرانی، روحی و روانی،مادر، شیوه نگهداری، نوزاد
تاريخ دفاع : 1398-04-22