بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920729486
نام و نام خانوادگي : مهرناز عامری تورزنی
عنوان پایان نامه : پژوهشی بر تاثیر کمپین های تبلیغاتي (BTL) بر توسعه برندها
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ساسان ودیعه ,
سيد مهدي نوراني
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ابراهیم آخوندی ,
الهه پنجه باشي
چكيده : در دنياي كنوني، تبليغات در سطوح گسترده در زندگي ما حضوري فعال دارد و با گذشت چند دهه از شروع آن و همچنين ورود گرافيك به كشور ايران، با توجه به پيشرفت جوامع و ايجاد تكنولوژي هاي جديد در دنيا، تبليغات در كشور ما بسيار ضعيف و سطحي و با گرافيك بسيار پايين انجام مي‌گيرد. تبليغات كه يكي از رسانه‌هاي ارتباط جمعي است به منظور دستيابي به هدف‌هاي تجاري يعني همان برقراري رابطه ميان كالا و خدمات ارائه شده و مصرف كننده ايجاد مي‌شوند. متأسفانه هنوز عده‌اي بسياري از واحدهاي روابط عمومي در كشور ما با شيوه‌هاي نوين تبليغاتي و كاركرد آن در عرصه اطلاع رساني آشنا نيستند. بنابراين شناخت علمي تبليغات، يكپارچه سازي فعاليت‌هاي تبليغاتي براي تجارت‌هاي مختلف ضروري به است. در پاسخ به اين نياز، پرداختن به مفاهيمي چون چگونگي ايجاد كمپين‌هاي تبليغاتي موفق، مفاهيم ايجاد برند و توسعه آن و عوامل تأثير گذار بر آنها كه بر پايه اصول درست و يك برنامه‌ي بازاريابي استراتژيك، طرح ريزي مي‌شود تا مهمترين وظيفه‌ي تبليغ كه جايگاه يابي براي يك محصول در ذهن مخاطب است، ضروري به نظر مي‌ رسد. تكنيك‌هاي تبليغاتي يا استراتژي هاي ارتباطي كه شامل تبليغات بالاي خط (ATL)، زير خط (BTL) و روي خط (TTL) مي‌شوند. از اين بين تبليغات زير خط (BTL) كه تكنيكي تبليغاتي براي ايجاد علاقه و ترغيب مصرف كنندگان به خريد كالا، از ابزارهايي نظير كاتالوگ، بروشور، سمپلينگ، فروش حضوري و غيره استفاده مي‌كند. در واقع بر خلاف تبليغات بالاي خط كه انبوهي از مخاطبان را هدف قرار مي دهد، اين نوع تكنيك، مخاطبان خاص را هدف برنامه هاي خود قرار مي دهد. اين پژوهش تلاش مي‌كند تا بحث وسيع و گسترده برندينگ و تبليغات، چگونگي طراحي يك كمپين، شناسايي و بررسي عوامل موثر در اثر بخشي كمپين تبليغاتي، به خصوص بر توسعه برندها مورد بررسي قرار دهد و در انتها به سوال اصلي تحقيق كه آيا ايجاد كمپين‌هاي تبليغاتي اصولي در رشد و توسعه يك برند تأثير گذار است را پاسخ دهد. اميد بر آن است كه اين پژوهش بتواند مباحث اشاره شده را شفاف سازي كرده و كمكي به طراحان و دانشجوياني كه در اين حوزه كاري فعاليت مي‌كنند انجام دهد.
كلمات كليدي : تبليغات، كمپين‌هاي تبليغاتي، تبليغات زير خط، BTL، برند، توسعه برند، تبليغات برند
تاريخ دفاع : 1395-11-03