بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960147351
نام و نام خانوادگي : مرجان عطارد
عنوان پایان نامه : کانون توانمندسازی (طراحی کانون تعامل بانوان با جامعه) با رویکرد افقی گرایی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ویدا نوروز برازجانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهروز منصوری ,
چكيده : در جامعه کنونی، تعارض های جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله مسائل مهمی است که با آن مواجهیم . این تعارض ها و محدودیت های موجود سبب کمرنگ شدن حضور بانوان و تعامل های اجتماعی آنها با جامعه شده است . معماری هم ازین مسئله مستثنی نیست و محدودیت هایی را در حضور و استفاده بانوان در فضاهای شهری داریم. همانگونه که در اسلام و قوانین حقوق بشر به برابری تأکید شده است ، جامعه پویا زمانی شکل میگیرد که زن و مرد در جامعه همگام با هم عمل کنند. با این هدف کانونی طراحی می شود که بانوان را هم از نظر ذهنی و هم از نظر یادگیری مهارت و حرفه های مختلف ارتقا می دهد و سبب اشتغال و تعامل بانوان با یکدیگر می شود و در بخش دوم هم توسط فضاهایی تجربی زمینه شکل گیری تعامل های آنان با جامعه ایجاد می شود. بنابراین هدف این طرح نادیده گرفتن نقش مردان و توجه مفرط به جایگاه بانوان نیست بلکه بهبود کیفیت حضور و تعامل آنها با یکدیگر و جامعه است.
كلمات كليدي : مشارکت بانوان خود اشتغالی توانمند سازی جنسیت اندیشه افقی
تاريخ دفاع : 1399-02-12