بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960251784
نام و نام خانوادگي : آلاله جنت
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی آثار اقتباس شده از داستان شرلاک هومز اثر سر آرتور کانن دویل از منظر نظریه اقتباس لیندا هاچن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از دیرباز زندگی انسان با قصه ها و داستان ها عجین بوده است و گویی بخش جدایی ناپذیر انسان گوش فرادادن به آنهاست و دنیای معاصراز طرفی دیگر برای مردمان نسل خویش پدیده های گوناگونی را در حوزه رسانه معرفی کرده است که وسعت حوزه های دنیای واقعی و مجازی راه را برای ارتباط دوسویه ادبیات ( بویژه ادبیات داستانی) و رسانه ( همچون تلویزیون و سینما و ...) باز کرده است که نتیجه ی این تعامل فرآیندی به نام اقتباس است .که به عنوان یکی از راه های ارتباطی چه میان رسانه های مختلف و چه در میان مخاطبان مورد توجه قرار گرفته است. اقتباس در هر رسانه ای که باشد توسط مردم آفریده و درک می شوند و این بافت انسانی و تجربی است که مطالعه سیاست بینامتنیت را ممکن می سازد و در واقع این اقتباس ها به نوبه ی خود آثاری اند که ارزش زیباشناختی دارند و ما آن را تجربه میکنیم.این پژوهش اقتباس را از دیدگاه لیندا هاچن نظریه پرداز پست مدرن در نمونه اقتباس های انجام شده از اثر به یاد ماندنی سر آرتور کانن دویل به نام شرلوک هولمز را در چهار رسانه تلویزیون ،سینما،رادیو و بازی های رایانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.حاصل به دست آمده از داده های کیفی و توصیف عینی محتوای مفاهیم این را بیان می دارد که اقتباس همواره محبوب بوده است و همیشه در اشکال مختلف رسانه های گوناگون حضور داشته است . کلید واژه : اقتباس، لیندا هاچن، رسانه، بینامتنیت، شرلوک هولمز
كلمات كليدي : اقتباس، لیندا هاچن، رسانه، بینامتنیت، شرلوک هولمز
تاريخ دفاع : 1398-09-03