بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940091288
نام و نام خانوادگي : مجید رحیمی
عنوان پایان نامه : کارکرد طنز در آثار اسلاومیر مروژک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : محقق در این پژوهش با توجه به شناخت طنز و کارکرد مفهومی آن به‌عنوان ابزاری برای بیان انتقادآمیز و در نهایت آگاهی‌بخش ، به مطالعه‌ی مکان و زمان و نظام حاکمه توتالیتاریسم، دیکتاتوری و کمونیست عصر اسلاومیر مروژک و خصوصیات نویسندگان لهستانی که همیشه طنز‌ جزء جدایی ناپذیر از آثار آنان از جمله مروژک بوده؛ پرداخته است. در طنز مروژک دو خصوصیت نوشتاری کاملا مشهود است؛ یکی تمثیل و دیگری موقعیت پردازی خاص. مروژک با همین حربه شروع به نوشتن نمایش نامه‎هایی نموده که بتواند تمام حس انتقام جویی و خشم خود را از شرایط موجود جامعه‌ی کمونیستی بیان کند؛ بی‌آنکه کوچکترین صدمه‌ای از جانب حکومت کمونیستی لهستان هم به خودش و هم اثر او برسد. پس از مشخص شدن مفهوم طنز و ویژگی‌های آثار مروژک محقق به بررسی مفهومی طنز دو نمایش‌نامه‌ی بر پهنه‌ی دریا و سفارتخانه با توجه به دو خصیصه‌ی تمثیل و موقعیت پردازی خاص، پرداخته است. در هردو نمایش‌نامه مروژک طنز سیاه خنده‌ای تلخ درکنار اگاهی برای مخاطب ترس و دلهره را هم برای خواننده به همراه دارد. نمایش‌نامه علاوه بر تعلیق مخاطب پایان خوشی ندارد و از همین رو می‌توان گفت که اثر کمدی - تراژدی است. مروژک با طنز در لفافه‌ی خود انتقادکوبنده‌ای از کمونیست عصر خود نمود بی‌آنکه گزندی در آن خفقان و سانسور نظام دیکتاتوری-کمونیستی، به خودش و اثرش وارد شود. واژگان کلیدی: طنز- مروژک – لهستان- توتالیتر
كلمات كليدي : طنز- مروژک – لهستان- توتالیتر
تاريخ دفاع : 1398-05-19