بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920728613
نام و نام خانوادگي : فروزان اصغری
عنوان پایان نامه : مطالعه و واکاوی طرح و نقش تزئینات زنان در نگاره های مکتب قزوین ، تبریز و مشهد و ارائه الگوئی برای امروز
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مینا جلیلی غیاثوند ,
چكيده : حاکمان صفوی در پی رقابت با حکومت عثمانی و در جهت ایجاد توازن قدرت به گسترش رابطه با سایر کشورها پرداختند این تعاملات بر جریان زندگی اجتماعی جامعه ایرانی تاثیر بسزایی گذاشت. جایگاه اجتماعی زنان ایرانی بهبود یافته و زنان نقش برجسته ای در حوزه های سیاسی و فرهنگی پیدا کردند . ایرانیان از همان ابتدای تاریخ خود علاقه وافری به جواهرات و تزئینات نشان می دادند و هرگاه سلسله های قدرتمندی در کشور حاکمیت پیدا می نمود ، اقتصاد کشور نیز پویاتر می شد و در پی آن خزاین مملکت غنی تر می گردید و مجموعه ای از گرانبهاترین گوهرها و زیورآلات در آن جمع آوری می شد. دوران باشکوه صفویه نیز از این امر مستثنا نبوده و در این دوران جلوه های هنر اصیل ایرانی د عرصه های گوناگون نمایانگر شده است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از نوشته های سودمند منابع تاریخی ، سفرنامه و نوع دیگری از منابع به روش های دیگر به بررسی طرح و نقش تزئینات زنان در نگاره های مکتب قزوین ، تبریز و مشهدپرداخته است . واژگان کلیدی: مکاتب ، قزوین ، تبریز، مشهد، تزئینات، نگاره
كلمات كليدي : مکاتب ، قزوین ، تبریز، مشهد، تزئینات، نگاره
تاريخ دفاع : 1398-09-05