بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950454455
نام و نام خانوادگي : فاطمه غلامی خلیل آبادي
عنوان پایان نامه : تطور و تنوع عناصر متافیزیک در طومارهای نقالی عهد صفویه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد رایانی مخصوص ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با بهره گیری از عناصر متافیزیک، طومارهای نقالی عهد صفویه را مورد بررسی قرار داده و با بهره گیری از عقاید سهرودی و فلسفه¬ی اشراق سعی شده تا عناصر متافیزیک تاثیرات‌شان در این طومارها مورد کند و کاو قرا گیرد. تعدادی از طومارهای عهد صفویه که در دسترس هست را نام بردیم و مثال¬هایی از دل این طومارها استخراج کردیم و عناصر متافیزیکی آنان را برشمردیم و پس از شناسایی این عناصر هدف از ارائه¬ی آن¬ها در این طومارها را بیان کردیم. هدف¬هایی که مملوء از فلسفه¬ی اشراق است و این عناصر را با مددگیری از همین فلسفه مورد بحث قرار دادیم. اینکه چرا و چگونه این عناصر در این طومارها جای باز کرده¬اند و هدف از ارائه¬ی این ها چه از زبان خود حکیم ابوالقاسم فردوسی و چه از زبان نگارنده¬ی این طومارها، چه بوده است و اگر نباشد چه اتفاقی می¬افتد؟ هدف از استفاده‌ی این عناصر متافیزیکی صرفا القای حس و حال متافیزیکی و هیجانی و البته سوریالیستی نمی‌بشد و هدفی والاتر پس پرده است که من ترجیح می‌دهم این هدف بزرگ را در دل مقاله بیان کنم.
كلمات كليدي : متافیزیک- طومار- نقالی- عهد صفویه
تاريخ دفاع : 1397-10-04