بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950166010
نام و نام خانوادگي : سمیه پولادوند
عنوان پایان نامه : بررسی تصاویر عجایب المخلوقات و کاربرد آن در تصویرسازی مدرن (در قالب شخصیت سازی با تکنیک عروسک سازی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
امید ابراهیم
چكيده : در زمان حکومت جلایریان در بغداد، هنر بسیار مورد توجه قرار می¬گیرد. از دلایل بارز این امر مسلط بودن، سلطان احمد جلایر در انواع هنر بود..کتاب عجایب المخلوقات قزوینی در این دوره به خط نستعلیق نوشته می¬شود. این کتاب بیش از آن¬که یک اثر ادبی باشد یک کتاب علمی است؛ دایرة المعارفی درباره¬ی جهان که اثر زکریا بن محمد بن محمود انصاری کمونی قزوینی است . از دلایل رواج کتاب قزوینی این است که از جمله کتاب¬های محدود غرایب است که با تصویرسازی زینت یافته است. تصاویر کتابی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می¬گیرد، مربوط به قدیمی¬ترین نسخه تصویری این کتاب است که در زمان حیات نویسنده تصویرسازی شده است. در تصویرسازی این نسخه به وضوح می¬توان ردپای مکتب تبریز اول را دید از جمله: رعایت مقایس طبیعی اشکال، قلم گیری ساده و روان، استفاده از رنگ¬های خفیف، طراحی وسواس آمیز و آزاد با سایه¬های ظریف و رنگ¬های درجه بندی یافته. در این دوره نقاشی ایرانی تحت تأثیر سبک عراق و چین قرار می¬گیرد، مسلم آن¬که نفوذ طبیعت گرایی چینی در این آثار به وفور دیده می¬شود. هدف از این پژوهش، پس از بررسی تصاویر ذکر شده، بررسی مفهوم و جایگاه عروسک و کاربرد آن در تصویرسازی داستانی مدرن می¬باشد.گردآوری اطلاعات در بخش نظری پژوهش به شیوه کتابخانه¬ای می¬باشد .این رساله شامل پنج فصل است:در فصل اول به موضوع تحقیق پرداخته می‌شود. در فصل دوم به صورت نظری به بررسی و تقسیم‌بندی شخصیت‌های کتاب عجایب‌المخلوقات قزوینی پرداخته می‌شود و در فصل سوم راجع به تکنیک‌های عروسک‌سازی و خلق شخصیت‌های عجیب با تکنیک عروسک‌سازی صحبت می کند ، فصل چهارم شخصیت‌های کتاب عجایب‌المخلوقات را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد و در آخر با توجه به نتیجه‌گیری از این تحقیق به صورت عملی دستاورد حاصل شده به نمایش گذاشته خواهد شد. ¬کلید واژگان این پژوهش عبارتند از: عجایب‌المخلوقات، شخصیت‌سازی، تصویرسازی، عروسک‌سازی
كلمات كليدي : عجایب‌المخلوقات، شخصیت‌سازی، تصویرسازی، عروسک‌سازی
تاريخ دفاع : 1398-04-25