بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9060032202
نام و نام خانوادگي : نیوشا صبری
عنوان پایان نامه : کارکرد کاتاکالی در ایجاد شیوه جدید ارتباط میان انسان و عروسک از منظر پیتر شومان و اجرای آن بر روی نمایشنامه خیانت هارولد پینتر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به نادیده گرفته شدن موضوع رقص در کشورمان چه از نظر آموزشی و چه نداشتن امکانات ، تصمیم گرفته شد که چنین عنوانی برای پایان نامه انتخاب و سپس اجرا شود . چرا که این انتخاب نه تنها علاقه مندان رقص را با گونه های مختلف آن آشنا کرده، که حتی مسیر نوینی را برای پژوهندگان مشتاق به این زمینه باز می¬کند. و از طرفی دگر چیستی کاستی¬ها بر علاقه مندان این زمینه به تدریج آشکار می گردد تا بتوانند رقص مورد نظر خود را انتخاب کرده و اندوخته های خود را نیز با باقی دوستداران سهیم شوند. موضوع موجود توجه راغبین را به خود جلب کرده و بر آن است تا در اجتماع حاضرمان نیز کاربردی شود . زیرا در پایان نامه موجود سعی گشته تا با تاریخچه ، مفهوم ، اسامی نمایشنامه های مختف آن ، شیوه فنی، جامه¬ها، گریم، موسیقی، تاج و در نهایت شیوه بازیگری آن نسبت به رقص سنتی کاتاکالی پژوشگران را آمده کرده تا با مطالعه بیشتر زمینه کاری خود را با انعطاف بیشتری ادامه دهند. بنابراین با پژوهش هرچه جزئی تر در این باره بدون شک می توان نه تنها با انواع نمایشنامه های کاتاکالی که با شیوه اجرایی آنها در مورد رقص¬های سنتی هند نیز آگاهی مفیدتری پیدا کرد. با توجه به تمامی این موارد می¬توان نتیجه گرفت که نمایشنامه های کاتاکالی هر یک آموزشی بسیار موثر در حرکت دادن بخش های مختلف اندام بازیگران ایفا می¬کنند. چنانچه تاتر رقصان کاتاکالی در جایگاه یکی از غنی ترین اشکال نمایشی سنتی هند شناخته می شود
كلمات كليدي : کاتاکالی، انسان، عروسک، پیتر شومان، خیانت هارولد پینتر
تاريخ دفاع : 1398-08-01