بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920728506
نام و نام خانوادگي : نسیم محمدی
عنوان پایان نامه : عناصر محیطی در کیفیت بصری فضاهای عمومی در ترمینال‌های راه آهن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : سیدرضا معینی ,
سید ادریس مستقیم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیدمهدی نورانی ,
چكيده : گرافیک محیطی علم و هنری است که با استفاده از علائم بصری،نشانه ها،فرم ها، رنگ ها، در جهت بهتر و ساده تر شدن روابط انسان مورد استفاده قرار می گیرد. عناصرگرافیک محیطی به کار رفته در ایستگاه های راه آهن، از عوامل موثر در ایجاد ارتباط تصویری مناسب در جهت مسیر یابی صحیح و هدایت مخاطبان است و کاربرد مطلوب آن به خوانایی بهتر محیط توسط مخاطبان می انجامد. همچنین بررسی عوامل موثر در گرافیک محیطی ایستگاه های راه آهن و ایجاد ارتباطی مناسب میان هنر و فرهنگ با محیط می تواند در خلق یک مرکز مهم شهری به عنوان نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و تعیین کننده ای برای معرفی این تمدن عظیم باستانی به جهانیان داشته باشد. هدف این پژوهش معرفی و شناساندن خطوط راهنما و عناصر بصری در قالب نوعی فرآیند است که بر اساس آن بتوان سیستم هایی را تنظیم کرد که نه تنها آسان دنبال شود، بلکه از لحاظ زیبایی شناسانه چشم نواز و با محیط هماهنگ باشند و به این پرسش که آیا عناصر محیطی امروز پاسخگوی احتیاجات انسان ها می باشند پاسخ داده شود ،زیرا با گسترش سریع شهرها نیازهای مردم در مسیر یابی افزایش پیدا می کند و با دست یابی به تعریف مشخص و کاربردی از گرافیک محیطی ،می توان ایجاد یک فضایی مناسب بر پایه ارزش های اجتماعی،بومی،فرهنگی و احساسات مثبت در طراحی عناصر محیطی را خلق کرد. امید است پایان نامه ی پیش رو بتواند سوالات مورد نیاز طراح گرافیک محیطی را پاسخگو باشد.
كلمات كليدي : عناصر محیطی، کیفیت بصری، اطلاع رسانی ، زیبایی شناسی، مسیر یابی
تاريخ دفاع : 1395-10-29