بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930488338
نام و نام خانوادگي : سولماز ساحلی
عنوان پایان نامه : بررسی نشانه شناسی عکاسی سورئالیسم وکاربرد آن در فتومونتاژ
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا کریمی مقدم ,
چكيده : رساله حاضر، پژوهشی پیرامون نشانه شناسی عکاسی سورئالیسم می باشد، نه به عنوان مکتب و چگونگی بوجود آمدن این جنبش بلکه در باب تعارض انسان با واقعیت و فضاهای ذهنی که به واقعیت درونی عکس ربط پیدا می کند.در اینجا به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر پرداخته ، که به شدت ایده گرا بوده و در غالب تعاریف کلاسیک نمی گنجد مواجه هستیم و با نقد ساختار شکن، سمبل ها و نشانه ها را که عامل انتخاب ناخودآگاه هنرمند بوده مورد بررسی قرار می دهیم. به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است. از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین سبک‌های هنری یاد می‌شود. لذا بررسی دقیق فضای حاکم بر دنیای هنر در دوران معاصر و بخش‌هایی از گفتمان‌هایی در ارتباط با بیان عکاسانه و روایت در عکاسی ضروری می‌نمود که در این پژوهش سعی شده است، حتی المقدور مطالب پراکنده‌ی موجود در کتاب‌ها، مقاله‌‌ها، مجلات، نشریات و نقطه نظرات اساتید متخصص در این زمینه را، در ارتباط با مقوله عکس و قابلیت‌های عکاسی و فتوگرافیک جمع‌بندی شود و در ادامه نیز معرفی طراحان و عکاسان سورئال به همراه نمونه‌‌هایی از آثار ایشان در چهارچوب این پژوهش قرار گیرد. با توجه به کارکرد زیاد تصاویر عکاسانه در خلق آثار گرافیکی، تاریخچه و تعاریفی در ارتباط با سبک‌‌های هنری‌ای که در خلق و پیشرفت فتومونتاژ، فتوگرافیک و فتوکلاژ نقش داشته‌اند، باعث شد در این پژوهش،به بررسی جنبش سورئال و تأثیرات آن‌ها را در حوزه گرافیك بپرداریم. همچنین از منظر نشانه شناسی واقعیتی که بیننده پس از دیدن یک اثر هنری که، حاصل ذهن گرایی و ناخودآگاه هنرمند بوده و خود باید تجزیه وتحلیل کند. مورد بررسی قرار دهیم ، كه در فصل دوم بدان‌ها پرداخته شده است.
كلمات كليدي : گرافیک ، عکاسی ، عکاسی ، سورئالیسم ، فوتومونتاژ
تاريخ دفاع : 1396-06-22