بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930422866
نام و نام خانوادگي : فاطمه فخرالدینی
عنوان پایان نامه : تحلیل شمایل نگاری هنر بودایی با تکیه بر کتاب عناصر نگارگری بودایی از آناندا کوماراسوامی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هر اثر هنری حاصل ذوق، حس زیبایی‌شناسی هنرمند، تجربه‌ها و آموخته‌هاي اوست.هنرمند در این مسیر در تعامل با هنر و دانش اقوام و ملل دیگر بر غنای تجربه خود مي‌افزاید و میراث هنری شکل مي‌گیرد. در واقع آنچه به منزله‌ي دست ساخته‌اي انسانی در قالب بنایی عظیم، مجسمه‌ايي زیبا در خطوطی اسرارآمیز خود نمایی مي‌کند، تحت تاثیر انگاره‌ها و کهن الگوهای رایج در تمدن‌هاي گوناگون بشری است و مهم آنست که این میراث شناخته شود. رساله‌ي حاضر که با تکیه بر کتاب عناصر نگارگری بودایی است در پنج فصل سعی بر همسان انگاری کهن الگوهای آئین هندوئیسم و بودیزم دارد. کوماراسوامی به تطور نمادشناسی در این دو آئین مي‌پردازد. متون مقدس ودایی و متون کهن هندی، ابزارهای مورد استفاده وی در تحلیل شمایل‌ها هستند که در آخر با واکاوی دقیق و منحصر به فردی، شخص تاریخی بودا را بر جایگاه خدایان قدیم هندو مي‌نشاند.
كلمات كليدي : شمایل نگاری، هنر بودایی، عناصر نگارگری بودایی، آناندا کوماراسوامی
تاريخ دفاع : 1396-06-14