بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960276223
نام و نام خانوادگي : محمدحسین رعیتی
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی تصویرسازی علمی آموزشی و عکاسی علمی آموزشی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
چكيده : نیاز به تصویرسازی در یک زمینة علمی می¬تواند با عکاسی رقابت کند. تصویرسازی¬ها روش¬های ساده¬تری برای درک مفاهیم پایه-ای در علوم هستند وگاها تکنیک¬های بسیاری در تصویرسازی بستر آموزش را فراهم می¬سازد. از جهتی عکس بدلیل دقت بالا در ثبت جزئیات و جذب اعتماد مخاطب و مکانیکی بودنش حداقلِ خطا در حقیقت را داراست و گاهاً بدلیل حساسیت موضوع از عکس به جای تصویرسازی استفاده می¬شود. با این حال تصویرسازی در دنیای مدرن با وجود قوی¬ترین ابزارهای عکاسی و پیشرفت روز به روز آن گاهاً مقام و منزلت خود را در شرف تنزل یافته و لزوم مطالعه¬ای شایسته برای تثبیت جایگاه و اهمیتش در تمام حوزه¬ها بالاخص علمی- آموزشی حس می¬شود. عکاسی از بسیار جوانب چه محتوایی، مفهومی و یا زیبایی می¬تواند مکمل هنر تصویرسازی، بالاخص تصویرسازی علمی- آموزشی باشد و اگر تصویرگران از مزایای هنر عکاسی در خلق تصاویرشان استفاده کنند دیگر سایه¬ی این تکنولوژی را بر سر خود حس نخواهند کرد. این تحقیق نه¬تنها به بررسی جایگاه و اهمیت هر یک از این¬دو هنر پرداخته، بلکه به تصویرگر بشارت امکان بهره¬گیری از تکنیک¬های هنر عکاسی در تصویرسازی را می¬دهد. ساختمان دوربین و کارکرد لنزها و آثار هنرمندان اعم از کلاسیک و معاصر بررسی شده و همچنین اهمیت کمیک و جایگاهش در زمینه آموزش علوم مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر بهره برداری از تکنیک¬های عکاسی، به نظریه "لحظة قطعی" پرداخته شده و در نهایت نظریه "تصویرگرِ عکاس" برای استقلال نسبی تصویرگر پیشنهاد شده است.
كلمات كليدي : مطالعه تطبیقی، تصویرسازی، عکاسی
تاريخ دفاع : 1398-06-13