بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950153711
نام و نام خانوادگي : ثمين سالك
عنوان پایان نامه : تأثیر همجنس‌گرایی بر نگارش مردانه و زنانه در آثار صادق هدایت و سارا کین از منظر دوبوار و شوالتر: پژوهش تطبیقی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در طول تاریخ به علت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ... زنان تقریباً همیشه در حاشیه بوده‌اند و در عرصه‌های اجتماعی کم‌تر حضور داشته‌اند. گستره ادبیات نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و ادبیات کلاسیک به آثار شاعران و نویسندگان مرد شناخته می‌شود. پژوهش‌حاضر، بررسی، تحلیل و مقایسه شخصیت زنان در آثار دو نمایشنامه‌نویس معاصر: صادق هدایت و ساراکین است. مبنای نظری تحقیق، عمدتاً‌ رویکرد نقد ادبی فمینیستی شوالتر است که کارش بررسی تصویر ارائه شده از زن در آثار نویسندگان زن و مرد می‌باشد. روش کار این گونه بوده که شخصیت زنان در آثار نویسندگان مشخص شده، بررسی و مهم‌ترین ویژگی‌های این شخصیت‌ها عنوان‌بندی، توصیف و تحلیل شده‌اند. هدف این تحقیق شناخت دقیق‌تر تصویری است که نویسندگان زن از زنان ارائه می‌دهند و مقایسه آن با تصویر زن در آثار نویسندگان مرد و تحلیل و علت‌یابی نظرگاه‌های آن نویسندگان نسبت به مسأله زن است. وجهه اجتماعی آزادی عمل زنان در آثار کین بیشتر است و آثار او زنانه‌تر از آثار هدایت می‌باشد. در آثار صادق هدایت زنان عنصر اجتماعی موفقی نیستند. اما از طرفی از آن لحاظ که نویسنده خارج از گروه زنان به مسائل آنان می‌نگرد عجیب است. اما به لحاظ سیر زمان، کین که پس از هدایت است،خشونت و یکجانبه‌نگری هدایت را با عصیان جایگزین می‌کند. آثار کین و صادق هدایت از این لحاظ که هر دو در طرح شخصیت‌ها موضعی یکجانبه اتخاذ شده به هم شبیه‌اند اما هدایت از زنان عموماً‌ چهره‌ای بسیار منفی نشان می‌دهد و کین چهره‌ای عصیان‌گر. شخصیت زنان در آثار هدایت و کین به نوعی خاص‌تر از نویسندگان دیگر مطرح می‌شود اما با این وجود این تفاوت خیلی عمیق نیست و شاید علت آن دیدگاه زنانه و همجنسگرایانه کین و دیدگاه غیر زنانه و همجنس‌گرایانه هدایت می‌باشد. در نهایت، می‌توان گفت در حیطه این تحقیق مدعی می‌شویم که شخصیت زنان مطرح در آثار این دو نویسنده به خلاف سایر نویسندگان زن و مرد، تفاوت‌های زیادی با هم نداشته و هر دو به نوعی به جایگاه زنان و جنس ضعیف و در اقلیت معترضند
كلمات كليدي : همجنس‌گرایی، صادق هدایت، سارا کین، دوبوار، شوالتر، پژوهش تطبیقی
تاريخ دفاع : 1398-04-26